Uluslararası İlişkiler Bölümü

Also available in: English

 1. Program Hakkında Genel Bilgi: Program, öğrencilere uluslararası sistemin geçmişini bugününü ve gelecekteki gelişmeleri metodolojik ve analitik disiplin içerisinde tahlil etmeyi sağlayacak entellektüel donanıma sahip bireyler olarak yetiştirmeyi hedefleyen bir lisans derecesidir. Bölümün eğitim programında uluslararası ilişkiler dışında, iktisad, siyasal sistemler, tarih, siyayasal davranış, hukuk, Türkiye’de siyasal yaşam, ile ilgili dersler verilir. Bunun yanında seçmeli desrlerle birlikte öğrencinin dünya politikası içerisende, bölgesel politikaları ve örgütsel yapıları anlamada odaklanması sağlanır
  Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olan öğrenciler çalışma alanları olarak devlet, gazetecilik, sivil toplum kuruluşları, uluslararası ticaret, öğretim ve araştırma alanları gibi geniş bir yelpazeden seçim yapabilirler.
 2. Kazanılan Derece: Lisans derecesi
 3. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar: Mezuniyet için öğrencilerinin 198 AKTS kredisi zorunlu derslerden, 42 AKTS kredisi seçmeli derslerden olmak üzere toplamda 240 AKTS kredi kazanmaları, transkriptlerinde başarısız ders kalmamış olması, ağırlık not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekir.
 4. Programın Amacı: Özel ve kamu sektörlerinde ihtiyaç duyulan, Uluslararası İlişkiler alanında temel literatür ve temel teorik tartışmaların detaylı ve eleştirel anlayışını kavrayabilen, bağımsız, şeffaf, tutarlı, bilgiyi eleştirel, değerlendirici ve analitik yollarla inceleyebilme kapasitesine sahip, uluslararası düzenin ve adalet kavramlarını anlayabilen bireyler yetiştirmektir.
 5. Öğretim Programının Yapısı:
  • Alana uygun temel ders sayısı: 20 (50%)
  • Alana uygun ders sayısı: 13 (32,5%)
  • Alan içi seçmeli ders sayısı: 7 (17,5%)
  • Alan dışı seçmeli ders sayısı: Yok
  • Seçmeli derslerinin verilmeye başladığı yıl: 4
  • Bölüm dışı zorunlu seçmeli ders sayısı: Yok
  • Önkoşullu dersler: Var
  • Staj zorunluluğu: Yok

  Bu bağlamda, 42 dersten oluşan Uluslararası İlişkiler Lisans Programı’nın %50’si alana uygun temel derslere, %32,5’i alana uygun dersler, %17,5’i ise alan içi seçmeli derslere ayrılmıştır.

 6. Eğitim Türü: Tam zamanlı
 7. Öğretim Dili: Türkçe
Uluslararası İlişkiler Bölümü