Dersler

  • Alana Uygun Temel Dersler
  • Alana Uygun Dersler
  • Alan içi Seçmeli Dersler
  • Alan Dışı Seçmeli Dersler
DERS KODU DERS ADI AKTS KREDİ TEORİ UYGULAMA LAB
1. YIL / 1. DÖNEM İNGL 101 İngilizce I 4 3 3
TARH 103 Uygralık Tarihi 6 3 3
SOS 100 Sosyoloji 6 3 3
EKON 101 Ekonomiye Giriş 6 3 3
SİY 101 Siyaset Bilimi I 6 3 3
ATA101 Atatürk İlkeleri I 2 0 2
1. YIL / 2. DÖNEM İNGL 102 İngilizce II 4 3 3
SİY 102 Siyaset Bilimi II 6 3 3
SİY 111 Siyasal Düşünceler Tarihi I 6 3 3
EKON 102 Ekonomiye Giriş II 6 3 3
HUK 106 Hukuka Giriş 6 3 3
ATA102 Atatürk İlkeleri II 2 0 2
2. YIL / 1. DÖNEM SİY 210 Siyasal Düşünceler Tarihi II 6 3 3
SİY 201 Kamu Yönetimi 6 3 3
Uİ 207 Uluslararası İlişkiler I 6 3 3
HUK 205 Anayasa Hukuku 6 3 3
SİY 215 Siyasete Yönelik İngilizce 6 3 3
2. YIL / 2. DÖNEM SİY 216 Akademik İngilizce Yazımı 6 3 3
ARA 202 Araştırma Yöntemleri 6 3 3
TARH 205 Siyasal Tarih 6 3 3
TARH 203 Diplomasi Tarihi 6 3 3
Uİ 208 Uluslararası İlişkiler II 6 3 3
3. YIL / 1. DÖNEM SİY 305 Siyaset Psikolojisi 6 3 3
EKON 305 Ekonomik Düşünce Tarihi 6 3 3
SİY 312 Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler 6 3 3
TARH 308 Osmanlı Ekon, Siyasi ve Sosyal Yapısı I 6 3 3
SİY 303 Kamu Politikası 6 3 3
3. YIL / 2. DÖNEM EKON 307 Kamu Maliyesi 6 3 3
SİY 306 Türk Siyasal Yaşamı 6 3 3
TARH 309 Osmanlı Ekon, Siyasi ve Sosyal Yapısı II 6 3 3
Uİ 313 Uluslararası Siyaset ve Güvenlik 6 3 3
Uİ 312 Uluslararası Örgütler 6 3 3
4. YIL / 1. DÖNEM SİY 428 Karşılaştırmalı Orta Doğu Siyaseti 6 3 3
KAM 206 Yerel Yönetimler 6 3 3
KAM 401 Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi 6 3 3
KAM 463 Türk Kamu Yönetimi 6 3 3
Uİ 311 Türk Dış Politikası 6 3 3
4. YIL / 2. DÖNEM Uİ 316 Uluslararası İlişkiler Teorileri 6 3 3
YNTM 404 İnsan Kaynakları Yönetimi 6 3 3
KAM 410 Yerel Yönetimler ve Kamu Politikaları 6 3 3
EKON 312 Uluslararası İktisat 6 3 3
EKON 418 Avrupa Tek Pazarı 6 3 3
Toplam AKTS kredisi 240 120
tercih robotu