Bölüm Başkan Mesajı

İş Olanakları
Üniversitemizin Siyaset Bilimi Bölümü, mezunlarının üniversitelerde, devlet kurumlarında, iktisadi ve ticari kuruluşlarla özel sektör kuruluşlarında istihdamlarının sağlanmasına uygun bir akademik zemin hazırlamaktadır. Bu çerçevede, bölüm mezunlarının akademisyen olarak üniversitelerde, genel ve yardımcı yöneticilik, planlama ve eşgüdüm ile yönetimi geliştirme hizmetlerinde istihdam edilmeleri düşünülmektedir.

Toplumsal, siyasal ve iktisadi alanlarda hızlı bir değişim sürecininin yaşanmakta olduğu günümüzde gerek üniversitelerde, gerekse devlet kurumları ile özel kuruluşlarda bu değişimi takip edecek ve yön verecek uzman elemanlara ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. Bundan dolayı, diğer ilgili lisans programlarının yanısıra, siyaset bilimi bölümünden mezun kişilere büyük bir ihtiyaç duyulmaktadır. YDÜ Siyaset Bilimi Bölümü’nün kurulması fikri de bu ihtiyacı en iyi şekilde karşıyabilmek hedefinden doğmuştur.

Bölüm Olanakları
Yakın Doğu Üniversitesi bünyesinde, öğrencilerin hem kuramsal hem de uygulamada bilgi ve becerilerini geliştirmede geniş veri tabanları, sanal iş ortamları ve internet üzerinden iş dünyasıyla ilişkilerini sağlayan bilgisayar Laboratuarı ve bölgenin en büyük kütüphanesi öğrencilerin kullanımına sunulmaktadır.