Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri

Also available in: English

 1. Program Hakkında Genel Bilgi: Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri Lisans Programı, matematik ve istatistik disiplinlerinden yararlanarak sigorta ve finans sektöründe bulunan riskleri analiz eden bir bilim dalıdır. Aktüerya Bilimi, doğum, ölüm, hastalık, emeklilik, yangın, deprem, kaza gibi insan yaşamını ve mal varlığını etkileyen, önceden öngörülemeyen olayların finansal etkileriyle ilgilenir. Aktüerler, bu olayların oluşma riskini analiz ederek, meydana gelebilecek olumsuz finansal etkilerini azaltmaya yönelik eğitim alırlar. Aktüerlik mesleği, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa’da ücret, prestij ve iş tatmini açısından en iyi on meslek sıralamasında ilk 5’ in içerisinde yer almaktadır. Bölümümüzde, Lisans eğitiminin ilk iki yılında Matematik, İstatistik, Bilgisayar, Ekonomi, Hukuk, Finans, Aktüerya alanında temel bilgiler dersleri verilmektedir. Son iki yılda ise Finansal Matematik, Finansal Zaman Serileri, Aktüerya Matematiği, Emeklilik Matematiği, Sosyal Güvenlik ve Emeklilik Sistemleri, Aktüeryal Yazılımlar, Aktüeryal Risk Teorisi, Sigorta Muhasebesi, Reasürans, Stokastik Süreçler olarak uzmanlık dersleri yer almaktadır.
 2. Kazanılan Derece: Lisans derecesi
 3. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar: Mezuniyet için öğrencilerin 186 AKTS kredisi zorunlu derslerden, 54 AKTS kredisi seçmeli derslerden olmak üzere toplamda 240 AKTS kredisi kazanmaları, transkriptlerinde başarısız ders kalmamış olması ve ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekir.
 4. Programın Amacı: Aktüerler, içerisinde risk (belirsizlik) kavramının olduğu her alanda hizmet verebilirler. Bu bağlamda, bölüm mezunları, Sigorta ve Emeklilik Şirketleri, Bankalar, Finans kurumları, Eksperlik ve Danışmanlık şirketleri, Fon yönetim Şirketleri, Kamu kuruluşları (Hazine Müsteşarlığı, Merkez Bankası, Sosyal Güvenlik Kurumu gibi), vakıf ve sandıklarda aktüerya uzmanı olarak çalışma olanaklarına sahiptirler. Dolayısıyla, programın en büyük avantajlarından birisi çok geniş bir iş alanı yelpazesine sahip olmasıdır. Diğer bir avantajda, Aktüerya Bilimleri’ nin öneminin anlaşılmasıyla beraber bölüm mezunlarına olan ihtiyacın artmasıyla, sektörde geniş bir istihdam alanı olması ve aktüerlik mesleğinde fazla eleman yetişmediği içinde mezunların işsiz kalma riskinin olmamasıdır. Bu bakımdan, sektördeki ihtiyacı karşılayacak sağlam teorik alt yapıya sahip ve bu sağlam alt yapı ile aktüeryal modelleri uygulayabilen, riski belirleyebilen, değerlendirebilen, yaratıcı stratejiler ile riski yönetebilen, iyi yetişmiş, bilgili, donanımlı bireyleri topluma kazandırmak Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri programımızın en önemli amacını oluşturmaktadır.
 5. Öğretim Programının Yapısı:
  • Alana uygun temel ders sayısı: 18 (41%)
  • Alana uygun ders sayısı: 17 (39%)
  • Alan içi seçmeli ders sayısı: 9 (20%)
  • Alan dışı seçmeli ders sayısı: Yok
  • Seçmeli derslerinin verilmeye başladığı yıl: 3
  • Önkoşullu dersler: Var
  • Staj zorunluluğu: Yok
  • Mezuniyet Projesi: Var

  Bu bağlamda, 44 dersten oluşan Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri Lisans Programı’nın %41’i alana uygun temel derslere, %39’u alana uygun derslere, %20’si ise alan içi seçmeli derslere ayrılmıştır.

 6. Eğitim Türü: Tam zamanlı
 7. Eğitim Dili: Türkçe

Yrd. Doç. Dr. Efsun Kürüm
Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri Bölüm Başkanı