Pazarlama Bölümü

Also available in: English

Bölüm Başkanının Mesajı

Sevgili öğrenciler / Öğrenci adayları,
İşletme yönetimi duayenlerinden Peter Drucker’in de bir zamanlar söylediği gibi:
“İşletmenin amacı müşteri yaratma olduğundan, işletmelerin iki – yalnızca iki – temel görevi vardır: pazarlama ve yeni buluşlar.”
“Pazarlama ve yeni buluşlarla sonuç üretilir; geriye kalan herşey maliyettir. Pazarlama işletmenin ayrımsatıcı, benzersiz işlevidir.” – Peter Drucker

Pazarlamanın ana görevi bireylerin yaşam niteliklerini, toplumların yaşam standardlarını yükselten ürünler üzerinden değer yaratmaktır. Bu görevi yerine getirirken de insanların gereksinimlerini, isteklerini öğrenip bunları rakiplerimizden daha iyi karşılayarak örgütsel amaçlarımıza ulaşmış oluyoruz.

İş dünyasına girmek isteyenler için pazarlama sayısız, çeşitli fırsatlar sunan heyecan verici bir meslek dalı. Yaratıcı düşüncelerinizi, tasarımlarınızı uygulamada görmek mi istiyorsunuz? Rekabet edici iş stratejileri mi geliştirmek istiyorsunuz? Tüm bunları ilgi çekici buluyorum diyorsanız pazarlama sizin için bir meslek dalı olabilir.

Ürün/ marka yönetimi, pazarlama araştırmaları, satış, reklam, halkla ilişkiler, uluslararası pazarlama, kâr-amaçsız örgütlerde yönetim, perakendecilik, danışmanlık gibi daha birçok dalda kariyer edinebilirsiniz! Olasılıklar hergün durmaksızın çoğalıyor.

Yakın Doğu Üniversitesi, Pazarlama Bölümü,toplumlarına artı değer katma misyonuna ve küresel ekonomide anahtar oyuncular olma vizyonuna sahip öğrenciler yetiştirmek ve onları gerekli beceri ve bilgilerle donatmaya kendini adamış bir bölümdür.

Sevgili öğrenciler / öğrenci adayları,
Yakın Doğu Üniversitesi Pazarlama Bölümü’ne hoş geldiniz!

Dr. Ahmet ERTUGAN

Amaçlar ve Hedefler
Pazarlama’nın temel ilkeleri üzerine kurulmuş güncel bir eğitim sunarak serbest, küreselleşmiş piyasa ortamında üst düzeyde rekabet edebilir öğrenciler yetiştirmek Pazarlama Bölümü’nün birincil amacıdır. Pazarlama programı, örgütsel hedeflere ulaşılırken tüketici gereksinimlerini tanımak, belirlemek ve karşılamak ilkesi üzerine kurulmuştur.

İş Olanakları
Çağımızın getirdiği serbest piyasa ve küreselleşme ortamında pazarlama mezunlarına artan talep hem kâr amaçlı hem de kâramaçsız kuruluşlarda en yüksek düzeye ulaşmıştır. İş piyasında en çok arananlar arasında yönetim, reklam, doğrudan pazarlama, tanıtım, tüketici hizmetleri, internet pazarlaması, halkla ilişkiler, pazar araştırması, satış, yeni ürün geliştirilmesi gibi görevleri sayarken akademik kariyerleri de bunlara ekleyebiliriz.

Bölüm Olanakları
Yakın Doğu Üniversitesi bünyesinde, öğrencilerin hem kuramsal hem de uygulamada bilgi ve becerilerini geliştirmede geniş veri tabanları, sanal iş ortamları ve internet üzerinden iş dünyasıyla ilişkilerini sağlayan bilgisayar labaratuarı ve bölgenin en büyük kütüphanesi öğrencilerin kullanımına sunulmaktadır.