Dersler

  • Alana Uygun Temel Dersler
  • Alana Uygun Dersler
  • Alan içi Seçmeli Dersler
  • Alan Dışı Seçmeli Dersler
DERS KODU DERS ADI AKTS KREDİ TEORİ UYGULAMA LAB
1. YIL / 1. DÖNEM SİY 101 Siyaset Bilimi I 6 3 3
TARH 103 Uygarlık Tarihi 6 3 3
İNG 101 İngilizce I 4 3 3
EKON101 İktisata Giriş I 6 3 3
SOS 100 Sosyoloji 6 3 3
ATA101 Atatürk İlkeleri I 2 0 2
1. YIL / 2. DÖNEM SİY 111 Siyasal Düşünce Tarihi I 6 3 3
HUK 106 Hukuka Giriş 6 3 3
SİY 102 Siyaset Bilimi II 6 3 3
EKON102 İktisata Giriş II 6 3 3
İNG 102 İngilizce II 4 3 3
ATA102 Atatürk İlkeleri II 2 0 2
2. YIL / 1. DÖNEM KAM 201 Kamu Yönetimi 6 3 3
KAM 215 Kamu Yönetimine Yönelik İletişim 6 3 3
HUK 205 Anayasa Hukuku 6 3 3
SİY 210 Siyasal Düşünce Tarihi II 6 3 3
Uİ 207 Uluslararası İlişkiler I 6 3 3
2. YIL / 2. DÖNEM KAM 206 Yerel Yönetimler 6 3 3
KAM 216 Kamu Yönetiminde Akademik Yazım 6 3 3
SİY 205 Siyaset Psikolojisi 6 3 3
TARH 205 Siyasal Tarih 6 3 3
ARA 202 Araştırma Yöntemleri 6 3 3
3. YIL / 1. DÖNEM KAM 303 Kamu Politikası 6 3 3
SİY 312 Karşılaştırmalı Siyaset 6 3 3
YNTM 310 Örgütsel Davranış 6 3 3
EKON 305 Ekonomik Düşünce Tarihi 6 3 3
TARH 308 Osmanlı Eko., Sos. ve Siyasal Yapısı I 6 3 3
3. YIL / 2. DÖNEM KAM 313 Bürokrasi Kuramları 6 3 3
EKON 307 Kamu Maliyesi 6 3 3
YNTM 404 İnsan Kaynakları Yöntemi 6 3 3
SİY 306 Türk Siyasal Yaşamı 6 3 3
TARH 309 Osmanlı Eko., Sos. ve Siyasal Yapısı II 6 3 3
4. YIL / 1. DÖNEM KAM 401 Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi 6 3 3
KAM 402 Kentleşme ve Çevre Sorunları 6 3 3
KAM 463 Türk Kamu Yönetimi 6 3 3
AB 100 Avrupa Entegrasyonuna Giriş 6 3 3
Uİ 208 Uluslararası İlişkilere Giriş II 6 3 3
4. YIL / 2. DÖNEM KAM 407 Yönetsel Reform 6 3 3
KAM 410 Yerel Yönetimler ve Kamu Politikaları 6 3 3
EKON 312 Uluslararası İktisat Politikası 6 3 3
Uİ 312 Uluslararası Örgütler 6 3 3
Uİ 400 Kıbrıs Meselesi 6 3 3
Toplam AKTS kredisi 240 120
tercih robotu