Kamu Yönetimi

 1. Program Hakkında Genel Bilgi: Yakın Doğu Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü’nün amacı, öğrencilerini kamu sektörünün yapı ve işleyişi, yönetim ve siyaset ilişkileri, kamuoyunun kamu yönetimini denetlemesi, halkın kamu sektörünce verilen kararlara katılması konularında eğitmektir. Kamu Yönetimi Bölümü, kamu yönetimi, siyaset, kamuoyu, yasama-yürütme ve yargı organları arasındaki ilişkiler ve çağdaş yönetim teknikleri konularında yeterli bilgilerle donatılmış, çağdaş yönetim tekniklerini uygulamaya koyabilme, sorunları eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip çözüm önerileri geliştirebilme yetilerine sahip öğrencilerini kamu sektöründeki yönetsel pozisyonlara gelecek potansiyel adaylar olarak yetiştirmeyi hedeflemektedir. Öğretim programında örgüt ve yönetim, ekonomi, kamu maliyesi, siyaset bilimi, bürokrasi kuramları, siyasi düşünceler tarihi, karşılaştırmalı siyaset ve yönetim sistemleri, kamu yönetimi, bilgi ve iletişim teknolojileri alanlarında dersler bulunmaktadır. Öğrenciler bu dersleri ilk altı yarıyılda almaktadırlar. Programa eklenen çok sayıda seçmeli dersle öğrencilerin bireysel tercihlerine ve ilgi alanlarına göre uzmanlaşmaya yönlendirilmeleri sağlanmaktadır. Kamu Yönetimi Bölümü’nden dört yıllık eğitim sonrası lisans derecesi ile mezun olan öğrenciler kamu sektöründeki çeşitli kurumlarda iş bulma olanağına sahiptirler. Eğitimleri sırasında gerekli bilgilerle donatılıp becerileri geliştirilen mezunlarımız özel sektör kuruluşlarında da çalışma olanağına sahiptirler.
 2. Kazanılan Derece: Lisans derecesi
 3. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar: Mezuniyet için öğrencilerinin toplamda 240 AKTS kredi kazanmaları, transkriptlerinde başarısız ders kalmamış olması, ağırlık not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekir.
 4. Programın Amacı: Kamu Yönetimi Bölümü, öğrencilerine gerekli bilgileri vererek ve becerilerini geliştirerek kamu sektörü ile özel sektörde kariyer yapabilecek profesyoneller yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
 5. Öğretim Programının Yapısı:
  • Alana uygun temel ders sayısı: 22 (55 %)
  • Alana uygun ders sayısı: 13 ( 32,5 %)
  • Alan içi seçmeli ders sayısı: 5 (12,5 %)
  • Alan dışı seçmeli ders sayısı: Yok
  • Seçmeli derslerinin verilmeye başladığı yıl: 4
  • Bölüm dışı zorunlu seçmeli ders sayısı: Yok
  • Önkoşullu dersler: Var
  • Staj zorunluluğu: Yok

  Bu bağlamda, 40 dersten oluşan Kamu Yönetimi Lisans Programı’nın % 55’i alana uygun temel derslere, % 32,5’i alana uygun dersler, % 12,5’i ise alan içi seçmeli derslere ayrılmıştır.

 6. Eğitim Türü: Tam zamanlı
 7. Eğitim Dili: İngilizce ve Türkçe programlar mevcut