Bölüm Başkan Mesajı

Değerli öğrenciler,
Yakın Doğu Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü’nün amacı uluslararası düzeyde çağdaş lisans eğitimi vermektedir. Bölüm, dinamik ve rekabetçi çevrede bulunan işletmelerin çağdaş eğitim odaklı faaliyetlerini yürütme amacını güdmektedir. Ayrıca, gelişen, değişen ve küreselleşen dünyada modern işletmeciliğin temel kural ve ilkelerini teorik ve uygulamalı biçimde vermektedir. Bölümümüzün Fakültemiz’de bulunan diğer bölümlerle sürekli etkileşim halinde olması onun ayrıcalıklı özellikleri arasında yer almaktadır. Bu bağlamda İşletme Yönetimi Bölümü’nın amacı profesyonel iş ortamının aradığı niteliklerde bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanabilen, iyi derecede İngilizce bilen, problem çözme yeteneğine sahip, analitik ve hızlı düşünebilen, doğru kararlar verebilen ve bu kararları doğru şekilde uygulayabilen, liderlik özelliklerine sahip, pazarlama, satış, insan kaynakları, finans, ve üretim gibi alanlarda uzmanlaşmış, gelişen ve küreselleşen dünyaya uyum sağlayabilen, geleceğin yöneticilerini/işletmecilerini yetiştirmektedir.

Bölüm lisans programı yönetim-organizyason, iktisat, finans, muhasebe, pazarlama, üretim, bilgi ve iletişim teknolojileri alanlarına yönelik dersleri içermektedir. Öğrenciler bu dersler ilk altı yarıyılda almaktadılar. Programa eklenen çok sayıda seçmeli dersle öğrencilerin bireysel tercihlerine ve ilgi alanlarına göre uzmanlaşmaya yönlendirilmeleri sağlanmaktadır.

İşletme Yönetimi Bölümünden dört yıllık lisans derecesi ile mezun olan öğrenciler her türlü işletmelerde iş bulma olanağına sahiptirler. İster kamu, ister ozel sektör, bankalarda, danışmalık firmalarında, finans, satış, yönetim, insan kaynakları, üretim ve pazarlama alandarda olsun, işletmelerde orta ve üst düzey yönetici olarak çalışma olanağını yakalayabilirler.

Sevgili öğrenciler, Yakın Doğu ailesine hoş geldiniz!

Prof. Dr. Şerife Zihni EYÜPOĞLU