İşletme Bölümü

Also available in: English

 1. Program Hakkında Genel Bilgi: Yakın Doğu Üniversitesi İşletme Bölümü’nün amacı uluslararası düzeyde çağdaş lisans eğitimi vermektedir. Bölüm, dinamik ve rekabetçi çevrede bulunan işletmelerin çağdaş eğitim odaklı faaliyetlerini yürütme amacını güdmektedir. Ayrıca, gelişen, değişen ve küreselleşen dünyada modern işletmeciliğin temel kural ve ilkelerini teorik ve uygulamalı biçimde vermektedir. İşletme programı yönetim-organizyason, iktisat, finans, muhasebe, pazarlama, üretim, bilgi ve iletişim teknolojileri alanlarına yönelik dersleri içermektedir. Öğrenciler bu dersler ilk altı yarıyılda almaktadırlar. Programa eklenen çok sayıda seçmeli dersle öğrencilerin bireysel tercihlerine ve ilgi alanlarına göre uzmanlaşmaya yönlendirilmeleri sağlanmaktadır. İşletme Bölümünden dört yıllık lisans derecesi ile mezun olan öğrenciler her türlü işletmelerde iş bulma olanağına sahiptirler. İster kamu, ister özel sektör, bankalarda, danışmalık firmalarında, finans, satış, yönetim, insan kaynakları, üretim ve pazarlama alanlarda olsun, işletmelerde orta ve üst düzey yönetici olarak çalışma olanağını yakalayabilirler.
 2. Kazanılan Derece: Lisans derecesi
 3. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar: Mezuniyet için öğrencilerinin toplamda 240 AKTS kredi kazanmaları, transkriptlerinde başarısız ders kalmamış olması, ağırlık not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekir.
 4. Programın Amacı: Özel ve kamu sektörlerinde ihtiyaç duyulan, gerek teorik gerekirse pratik olmak mümkün olan en üst düzeyde işletmecilik bilgisine sahip, yeterli deneyimleri edindikten sonra çalıştıkları kurum ve kuruluşlarda yöneticilik yapabilecek bireyler yetiştirmektir.
 5. Öğretim Programının Yapısı:
  • Alana uygun temel ders sayısı: 21 (48%)
  • Alana uygun ders sayısı: 18 (41%)
  • Alan içi seçmeli ders sayısı: 5 (11%)
  • Alan dışı seçmeli ders sayısı: Yok
  • Seçmeli derslerinin verilmeye başladığı yıl: 4
  • Önkoşullu dersler: Var
  • Staj zorunluluğu: Yok

  Bu bağlamda, 44 dersten oluşan İşletme Lisans Programı’nın %48’i alana uygun temel derslere, %41’i alana uygun dersler, %11’i ise alan içi seçmeli derslere ayrılmıştır.

 6. Eğitim Türü: Tam zamanlı
 7. Eğitim Dili: Türkçe
İşletme Bölümü