Bölüm Başkanın Mesajı

Sevgili öğrenciler,
İnsan Kaynakları Yönetimi (İKY), işletmelerin uzun ve kısa vadeli hedeflerini ulaşabilmeleri için, gerekli olan işlevleri gerçekleştirecek yeterli sayıda vasıflı çalışanın işe alınması, eğitilmesi, geliştirilmesi, motive edilmesi, değerlendirilmesi, ücretlendirilmesi, iş güvenliği ve iş sağlığı korunmasını hedeflemektedir. İnsana odaklanmış bir yönetim anlayışıdır.

Yakın Doğu Üniversitesi, İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü 2006-2007 akademik yılında eğitimine başlamıştır. Bölümün amacı çağdaş insan kaynakları yönetiminin temel ilkelerini ve stratejilerini bilen, problem çözme yeteneğine sahip, hızlı düşünen, doğru kararlar veren ve bu kararları doğru şekilde uygulayan, liderlik özelliklerine sahip ve iyi derecede ingilizce bilen insan kaynakları yöneticileri yetiştirmektir. Bölüm fakültemiz’de bulunan İşletme Yönetimi, İktisat, Bankacılık ve Finans bölümleri ile sürekli etkileşim içerisinde bulunmaktadır.

İnsan Kaynaklar Yönetimi dört yıllık lisans derecesi ile mezun olan öğrenciler çeşitli işletmelerde insan kaynakları müdürü/uzmanı/sorumlusu olarak çalışma şansına sahip olacaklardır. Bölüm mezunları insan kaynakları planlaması, çalışan ilişkileri yönetimi, eğitim planlaması, kariyer planlaması, performans ve ücret yönetimi, işe alım ve mülakat teknikleri ve diğer insan kaynakları uygulamalarını profesyonel düzeyde gerçekleştirebileceklerdir.

Değerli öğrenciler, Yakın Doğu ailesine hoş geldiniz!

İş Olanakları
İnsan Kaynakları Yönetimi bölümünden mezun olan öğrenciler çeşitli iş alanlarında insan kaynakları uzmanı olarak çalışmaya hazır duruma gelecektir.

Bölüm Olanakları
Öğrenciler İnsan Kaynakları Yönetimi bölümünde teorik, pratik ve uygulama becerileri kazanacaklardır. Edinilen bilgi ve beceriler sayesinde öğrenciler ileriki iş hayatlarına daha kolay uyum sağlayabileceklerdir.