İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü

Also available in: English

 1. Program Hakkında Genel Bilgi: Şirket yapılarının değiştiği yetenek savaşlarının yaşandığı dünyamızda insan sermayesinin bir kurumun sahip olduğu en önemli değer olduğu bilincinin yerleşmesi ile birlikte, görev ve sorumlulukları artan insan kaynakları bölümü her zamankinden daha stratejik bir rol oynamaya başlamıştır. İşletmelerin başarılı olması ve çalışanının işyerindeki motivasyonu ile doğrudan ilişkilidir.
  Özellikle küreselleşen rekabet ortamında şirketler, öne geçmek maksadıyla insan kaynaklarına büyük yatırım yapmaktadır. Yakın Doğu Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi programının amacı değişen dünyada yeni yaklaşımları benimseyerek, artan rekabet ortamında insan kaynaklarını başarılı bir şekilde yöneten ve doğru bir şekilde kariyer planlaması yapan uzman kişiler yetiştirmektir. Programın işletmelerin etkin ve verimli çalışmalarında önemi giderek artan insan kaynakları bölümleri için, mesleki bilgi ve becerilerle donatılmış, güncel teknikleri bilen ve uygulayan nitelikli, mesleki yabancı dil bilgi düzeyi yeterli, sorumluluk bilimci gelişmiş, iş ahlakı üstün gençler yetiştirmektir. İnsan Kaynakları Yönetimi programından mezun olan kişiler, özel ya da kamu murum ve kuruluşlarında İnsan Kaynakları Departmanlarında uzman ya da yönetici pozisyonlarında çalışmaktadırlar.
 2. Kazanılan Derece: Lisans derecesi
 3. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar: Mezuniyet için öğrencilerinin 204 AKTS kredisi zorunlu derslerden, 36 AKTS kredisi seçmeli derslerden olmak üzere toplamda 240 AKTS kredi kazanmaları, transkriplerinde başarısız ders kalmamış olması, ağırlık not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekir.
 4. Programın Amacı: İnsan Kaynakları Yönetimi Lisans programının amacı özel ya da kamu kurum ve kuruluşlarında insan kaynakları departmanlarında çalışmakta olan veya çalışmak isteyen bireylere bu konusunda gerekli bilgileri vermek, çalıştıkları yerde insan kaynakları alanında politikalar oluşturabilecek ve bunları yönetebilecel duruma gelmelerine yardımcı olmaktır.
 5. Öğretim Programının Yapısı:
  • Alana uygun temel ders sayısı: 19 (% 45)
  • Alana uygun ders sayısı: 17 (%41)
  • Alan içi seçmeli ders sayısı: 6 (%14)
  • Alan dışı seçmeli ders sayısı: Yok
  • Seçmeli derslerinin verilmeye başladığı yıl: 4
  • Bölüm dışı zorunlu seçmeli ders sayısı: Yok
  • Önkoşullu dersler: Var
  • Staj zorunluluğu: Yok

  Bu bağlamda, 42 dersten oluşan İnsan Kaynakları Yönetimi Programı’nın %45’i alana uygun temel derslere, %41’i alana uygun derslere, %14’i ise alan içi seçmeli derslere ayrılmıştır.
  6.Eğitim Türü: Tam zamanlı

 6. Eğitim Dili: Türkçe