Dersler

  • Alana Uygun Temel Dersler
  • Alana Uygun Dersler
  • Alan içi Seçmeli Dersler
  • Alan Dışı Seçmeli Dersler
DERS KODU DERS ADI AKTS KREDİ TEORİ UYGULAMA LAB
1. YIL / 1. DÖNEM İNGL 101 İngilizce I 4 3 3
MTMK 171 İşletme ve İktisat için Matematik I 6 3 3
BTKL 151 Bilgi Teknolojilerine Giriş I 6 3 3
YNTM 101 İşletmeye Giriş 6 3 4
EKON 101 İktisata Giriş I 6 3 4
ATA 101 Atatürk İlkeleri I 2 0 2
TUR 101 Türk Dili I 2 0 3
1. YIL / 2. DÖNEM İNGL 102 İngilizce II 4 3 3
MTMK 172 İşletme ve İktisat için Matematik II 6 3 2
BTKL 152 Bilgi Teknolojilerine Giriş II 6 3 3
YNTM 102 İşletme Yönetimi 6 3 4
EKON 102 İktisata Giriş II 6 3 4
ATA 102 Atatürk İlkeleri II 2 0 2
TUR 102 TURK Dili II 2 0 3
2. YIL / 1. DÖNEM YNTM 201 İşletmelerde Etkin İletişim I 4 3 3
MTMK 281 İstatistik I 6 3 3
MHSB 201 Genel Muhasebe I 6 3 3
YNTM 206 Hukuka Giriş 6 3 4
EKON 201 Mikro iktisat 6 3 3
2. YIL / 2. DÖNEM YNTM 202 İşletmelerde Etkin İletişim II 4 3 3
MTMK 282 İstatistik II 6 3 3
MHSB 202 Genel Muhasebe II 6 3 3
SOS 301 Sosyoloji 6 3 4
EKON 202 Makro iktisat 6 3 4
3. YIL / 1. DÖNEM EKON304 Ekonometri 6 3 4
EKON305 İktisadi Düşünce Tarihi 6 3 4
EKON 306 Para ve Bankacılık 6 3 3
EKON3XX Alan Seçmeli 6 3 4
EKON 3XX Alan Seçmeli 6 3 4
3. YIL / 2. DÖNEM EKON 308 Endüstriyel Ekonomi ve Yönetimi 6 3 4
EKON 323 Ekonomistler içinAraştırma Yöntemleri 6 3 4
EKON 3XX Alan Seçmeli 6 3 4
EKON 3XX Alan Seçmeli 6 3 4
EKON 3XX Alan Seçmeli 6 3 3
4. YIL / 1. DÖNEM EKON 401 Uluslararası İktisat 6 3 4
EKON 409 Kalkınma Ekonomisi 6 3 3
EKON 414 Avrupa Ekonomisi 6 3 4
EKON4XX Alan Seçmeli 6 3 3/4
EKON4XX Alan Seçmeli 6 3 3/4
4. YIL / 2. DÖNEM EKON 409 Kalkınma Ekonomisi 6 3 4
EKON 414 Avrupa Ekonomisi 6 3 4
EKON4XX Alan Seçmeli 6 3 3/4
EKON4XX Alan Seçmeli 6 3 3/4
EKON4XX Alan Seçmeli 6 3 3/4
TOPLAM AKTS / KREDI 240 120
tercih robotu