Bölüm Başkan Mesajı

Değerli Öğrenciler;
Gerek yaşanan küresel alandaki ekonomik krizler; gerekse Avrupa Birliği’nin tam olarak askeri alanda olamasa da siyasi alanda küresel bir güç olması, gerek Ekonomi, gerekse AB İlişkileri bölümlerinde okuyan siz değerli öğrencilere sürekli olarak güncel bir eğitimin içerisinde olma fırsatını vermektedir.Bu nedenle; söz konusu bölümlerde okuyan sizlere, gerek ülkenizdeki gerekse dünyadaki ekonomik ve siyasi gelişmeleri en yakından takip etme zorunluluğunu getirmektedir. Artık tam anlamıyla ekonomik ve siyasi alanda küreselleşmiş bir dünyada yaşıyoruz. Ülkelerin birbirlerinden habersiz olma gibi bir şansları yoktur; çünkü dünyanın bazı yerlerinde siyasi, ekonomik, sosyal veya kültürel alanlarda yaprak kımıldasa, bu kımıldanış bazı ülkelere deprem etkisiyle yansıyabilmektedir. Günümüzde yaşanan ekonomik krizlerin ABD ve AB gibi dev ekonomilei de etkiliyor olması, Ekonomi ilminin önemine daha da güçlü vurgu yapmaktadır.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin AB’ne tam üye olması ve Türkiye’nin de Gümrük Birliği’ne üye olması yanında tam üyelik için müzakerelere devam ediyor olması, hem KKTC’deki hem de Türkiye’deki öğrenciler açısından AB’nin ne olduğunun veya ne olmadığının bilinmesi gerekliliğinin önemini artırmaktadır. Bu nedenle AB İlşişkileri bölümünde okuyan öğrenciler olarak sizler; AB konularını sadece dersleriniz için değil, aynı zamanda gerek KKTC’nin gerekse Türkiye’nin AB’ye daha yakın olması ve ilişkilerin sürekli ve etkin olmasını sağlamak amacıyla çalışacak birer elçi gibi olmak için iyice öğrenmelisiniz.

Doç. Dr. Hüseyin ÖZDEŞER
Ekonomi Bölümü ve AB İlişkileri Bölüm başkanı

Amaçlar ve Hedefler
Ekonomi Bölümü’nün amacı, işsizlik, enflasyon, kalkınma, büyüme, planlama, iktisat politikası geliştirme, verimlilik, çevre sorunları, uluslararası ticaret, kamu finansmanı, sanayi organizasyonu, kıt kaynakların kullanımı gibi konularda, kalkınma ve büyüme stratejileri için program ve projeler üreten, Avrupa Birliği ülkelerinin ekonomik politikalarını analiz ederek, profesyonelce sorumluluk alabilen ekonomistler yetiştirmektir.

İş Olanakları
Ekonomi Bölümü mezunları,Maliye Bakanlığı gibi çeşitli bakanlıklar, Devlet İstatistik Enstitüsü, Devlet Planlama Teşkilatı, Sermaye Piyasası Kurumu, Merkez Bankası, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlıkları gibi kamu kuruluşları ile özel şirketler ve uluslararası kuruluşlarda iş olanaklarına sahiptirler.

Bölüm Olanaklar
Ekonomi Bölümü öğrencileri, ekonominin çeşitli alanlarında doğrudan; işletme, turizm, sosyal bilimler ve idari bilimlerde, fark dersleri almak suretiyle, Yüksek Lisans ve Doktora programlarına katılabilme olanağına sahiptirler.