Ekonomi Bölümü

Also available in: English, العربية

 1. Program Hakkında Genel Bilgi: Ekonomi programı 1993 yılında açıldı. Öğrencilerin bir kısmı Türkiye’den, bir kısmı KKTC’den bir kısmı da diğer üçüncü dünya ülkelerinden gelmektedir.Bir anlamda Ekonomi Bölümünün uluslararası bir yapısı vardır. Programda toplam öğrenci sayısı 93, programda 15 farklı ülkeden öğrenci öğrenim görmektedir.
 2. Kazanılan Derece: Lisans derecesi
 3. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar: Mezuniyet için öğrencilerinin 180 AKTS kredisi zorunlu derslerden, 60 AKTS kredisi seçmeli derslerden olmak üzere toplamda 240 AKTS kredi kazanmaları, transkriplerinde başarısız ders kalmamış olması, ağırlık not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekir.
 4. Programın Amacı: Özel ve kamu sektörlerinde ihtiyaç duyulan, gerek teorik gerekirse pratik olmak mümkün olan en üst düzeyde ekonomi bilgisine sahip, yeterli deneyimleri edindikten sonra çalıştıkları kurum ve kuruluşlarda gerek ekonomik gerekse finansal konularda mevcut olan problemlerin çözümünde teorik bilgileri uygulamaya dökebilen bireyler yetiştirmektir.Ayrıca programdan mezun olan öğrenciler Avrupa birliği konusunda gerek ekonomik gerekse siyasi yönden bilgi ile donatılmaktadır.
 5. Öğretim Programının Yapısı:
  • Alana uygun temel ders sayısı: 21 (50%)
  • Alana uygun ders sayısı: 11 (26%)
  • Alan içi seçmeli ders sayısı: 10 (24%)
  • Alan dışı seçmeli ders sayısı: Yok
  • Seçmeli derslerinin verilmeye başladığı yıl: 3
  • Bölüm dışı zorunlu seçmeli ders sayısı: Yok
  • Önkoşullu dersler: Var
  • Staj zorunluluğu: Yok

  Bu bağlamda, 42 dersten oluşan Ekonomi Programı’nın %50’si alana uygun temel derslere, %26’sı alana uygundersler, %24’ü ise alan içi seçmeli derslere ayrılmıştır.

 6. Eğitim Türü: Tam zamanlı
Ekonomi Bölümü