Bilgisayar-Enformatik Bölümü

Also available in: English

1.Program Hakkında Genel Bilgi:  Lisans programının bir hedefi öğrencileri oldukça rekabetli olan iş pazarına hazırlamak ve kendilerine gerekli tecrübe ve becerileri verip onların mezun olduktan sonra iş ararken motive olmalarını, bilgiye sahip olmalarını ve güvenli kişiler olmalarını sağlamaktır. Öğrenciler endüstride veya bir bilgisayar uzmanının kontrolünde bir ofiste kısa bir müddet çalışıp bilgisayar ve işletme sahaları hakkındaki pratik bilgilerini genişletirler. Bu çalışma gerçek hayat problemlerini anlamalarını ve bu konuda tecrübe edinmelerini ve kendilerine enformasyon teknolojisi ve işletme yönetimi hakkında güçlü ve temel bir kazanım elde edinmelerini sağlar. Bilgisayar Enformatik Sistemleri lisans programının temel hedefleri şunlardır:

 • Mezunlara, kişisel çalışmalarında ve sosyal hayat içerisindeki öğrenimlerinde temel işlemlerde ortak yeterlilik sağlamak,
 • Mezunları, mezuniyet dereceleri ile ilgili alanlarda teknik yeterlilikler ile donatmak,
 • Mezunlara bilgisayar sistemleri, yazılım mühendisliği ve enformasyon teknolojileri dallarındaki akademik, profesyonel ve sosyal çevrelerdeki problemleri çözebilmeleri için ilgili yeterlilikleri sağlamak.

2.Kazanılan Derece: Lisans derecesi

3.Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar:  Mezuniyet için öğrencilerinin 208 AKTS kredisi zorunlu derslerden, 32 AKTS kredisi seçmeli derslerden olmak üzere toplamda 240 AKTS kredi kazanmaları, transkriptlerinde başarısız ders kalmamış olması ve ağırlık not ortalamasının da 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekmektedir.

4.Programın Amacı:  Programın amacı, kamu ve özel sektörde bilgiyi anlayabilen, analiz edebilen, yorumlayıp teknolojik çözüm üretebilen bilgisayar temel bilgi, tecrübe ve bilişim becerilerine sahip kendine güvenen bireyler yetiştirmektir.

5.Öğretim Programının Yapısı:

 • Alana uygun temel ders sayısı: 20 (%44)
 • Alana uygun ders sayısı: 17 (%38)
 • Alan içi seçmeli ders sayısı: 8 (%18)
 • Alan dışı seçmeli ders sayısı: Yok
 • Seçmeli derslerinin verilmeye başladığı yıl: 2
 • Bölüm dışı zorunlu seçmeli ders sayısı: Yok
 • Ön-koşullu dersler: Var
 • Staj zorunluluğu: Var
 • Eğitim dili: Türkçe

Bu bağlamda, 45 dersten oluşan Bilgisayar Enformatik Lisans Programı’nın %44’ü (20 ders) alana uygun temel derslere, %38’i (17 ders) alana uygun derslere, %18’i (8 ders) ise alan içi seçmeli derslere ayrılmıştır.

6.Eğitim Türü: Tam zamanlı

Bilgisayar-Enformatik Bölümü
Bilgisayar-Enformatik Bölümü