Dersler

  • Alana Uygun Temel Dersler
  • Alana Uygun Dersler
  • Alan içi Seçmeli Dersler
  • Alan Dışı Seçmeli Dersler
DERS   KODU DERS ADI AKTS KREDİ TEORİ UYGULAMA LAB
1. YIL / 1. DÖNEM BY 101 Enformasyon Bilimi 6 3 3
BY 103 İşletmeye Giriş 6 3 3
BY105 Sosyal Psikoloji 6 3 3
ENG 101 İngilizce-I 4 3 3
ATA 101 Atatürk İlkeleri-I 2 2 2
TÜRK 101 Türk Dili-I 2 2 2
1. YIL / 2. DÖNEM BY 102 Bilgi Yönetimine Giriş 6 3 3
BY 104 Ekonomi 6 3 3
BY 106 Eğitim Sosyolojisi 6 3 3
ENG 102 İngilizce-II 4 3 3
ATA 102 Atatürk İlkeleri-II 2 2 2
TÜRK 102 Türk Dili-II 2 2 2
2. YIL / 1. DÖNEM BY 201 Bilgi ve İletişim Teknolojileri 6 3 3
BY 203 Araştırma Yöntemleri 6 3 3
BY 205 Bilginin Organizasyonu-I 6 3 3
BY 207 Bilgi Varlıkları 6 3 3
ENG 201 İşletmelerde İletişim 6 3 3
2. YIL / 2. DÖNEM BY 202 Çağdaş Yönetim Teknikleri 6 3 3
BY 204 İstatistik 6 3 3
BY 206 Bilginin Organizasyonu-II 6 3 3
BY 208 Programlama 6 3 3
ENG 202 Sözlü İletişim 6 3 3
3. YIL / 1. DÖNEM BY 301 Belge ve Kayıt Yönetimi 6 3 3
BY 303 Bilgi Sistemleri Tasarımı 6 3 3
BY 305 Örgüt Kuramları 6 3 3
BY 307 Bilgi Yönetimi Uygulamaları-I 6 3 3
Seçmeli-I (Staj) 14 3 0 5
3. YIL / 2. DÖNEM BY 302 Bilgi Merkezleri 6 3 3
BY 304 Veri Tabanı Tasarımı 6 3 3
BY 306 Örgütsel Davranış 6 3 3
BY 308 Bilgi Yönetimi Uygula maları-II 6 3 3
Seçmeli-II 6 3 3
4. YIL / 1. DÖNEM BY 401 Bilgi Ekonomisi 6 3 3
BY 403 Bilgi Haritalaması 6 3 3
BY 405 Web Tasarımı 6 3 3
BY 407 Bilgi Yönetimi Alan Çalışmaları(Seminer) 6 3 3
Seçmeli-III 6 3 3
4. YIL / 2. DÖNEM BY 402 Entelektüel Sermaye 6 3 3
BY 404 Bilgiye Erişim 6 3 3
BY 406 İçerik Yönetimi 6 3 3
BY 408 Bitirme Tezi 6 3 3
Seçmeli-IV 6 3 3
Alan içi Seçmeliler BY 410, BY 416, BY4 20, BY 308
TOPLAM AKTS / KREDI 240 122
tercih robotu