Bölüm Başkan Mesajı

Sevgili Bilgi Yöneticisi adayları,
Dünya’da da eşi ve benzeri az bulunan “bilgi yönetimi disiplini” temelinde Türkçe bir lisans eğitimi Yakın Doğu Üniversitesi’nde sizleri beklemektedir. Ne bildiğini bilen, bildiğiyle ne yapacağını bilerek hareket eden, bildiğini paylaşan ve bilginin paylaştıkça arttığına inanan öğrenciler yetiştirmeyi hedeflediğimiz Bölümümüz’ün sloganı “Bilginin işletmeyle biliştiği yer” olarak belirlenmiştir. Bu bağlamda dört yıl boyunca;

  • işletme,
  • ilişim teknolojileri,
  • enformasyon bilimi ve
  • biliş bilimi

odaklı disiplinlerarası lisans ders programı sizleri beklemektedir. Türkiye’de ve ülkemizde sizlerle birlikte bu yeni disiplinin öncülüğünü yapmanın gururunu yaşamaktayız.

Herhangi bir sektör farkı gözetmeksizin her türlü işletmelerde “bilgi” olgusunu ve onun barındırdığı alt ve üst kavramları teorik ve uygulamalı olarak irdeleyeceğimiz bu programda, özellikle zorunlu olarak yapacağınız stajınız, size ayrıca katma değer sağlayacaktır.

İşletmelere, yeni bir çalışma ve istihdam alanı yaratan bir bölüm olarak niteleyebileceğimiz bu lisans programından mezun olacaklar, kamu ve özel işletmelerde “bilgi yöneticisi” unvanı başta olmak üzere “kurumsal öğrenme danışmanlığı”, “entelektüel sermaye yöneticisi”, “bilişim teknolojileri şefi”, “bilgi kaynakları planlayıcısı”, “içerik yöneticisi”, vb. gibi iş pozisyonlarında kendilerine yer bulabileceklerdir.

Amacımız, 21. Yüzyıl gençliğine yaraşır; özgüvenli ve hem kendi bilgisini hem de işletmelerdeki çalışanların bilgilerini katma değere dönüştirebilecek ortamlar yaratma davranışı kazanarak küresel eğilimlere ayak uydurabilen gençler yetiştirmektir.

Şansınız bilginiz kadar bol olsun, yükünüz ağırlığınca bilgiyle dolsun.

Saygılarımla,

Prof. Dr. Mustafa SAĞSAN
Bilgi ve Belge Yönetimi Bölüm Başkanı

Kapsam
Bu program, “bilgi yönetimi” temellerinin üzerine “işletme yönetimi”, “teknoloji yönetimi”, “enformasyon bilimi ve bilişim yönetimi”, ile alan bilgisini ve insan doğasının anlaşılmasına yardımcı olan “biliş biliminin” araç ve yöntemlerini inşa ederek tasarlanan disiplinlerarası bir yapıdadır.

Mezunların Çalışabilecekleri Sektör ve Alanlar
Programdan mezun olacak öğrenciler, bütün sektörlerdeki işletmelerin özellikle bilgi ve teknoloji ile ilgili birimleri başta olmak üzere; teknik, yönetsel ve operasyonel düzeyde yetişmiş eleman ihtiyacı duyulan bölümlerinde ve bilgi merkezleri ile arşiv, kütüphane veya dokümantasyon merkezlerinde istihdam edilebileceklerdir. Programın temel hedefini yüksek teknoloji işletmeleri, diğer bir ifade ile faaliyet önceliklerini bilgi, teknoloji ve yenilik üzerine kuran işletmelerdir.

Telekomünikasyon ve bilişim, finans, bankacılık, turizm, sağlık, taşımacılık, savunma ve kamu sektörleri başta olmak üzere, e-devlet ve e-belediye projelerindeki ve bilgi odaklı pek çok sektöre yönelik işletmelerdeki nitelikli eleman açığı, piyasanın bu programdan mezun öğrencilerine imkan sağlayacaktır. Mezunlar, aldıkları eğitim sayesinde her türlü işletmenin hem örtük hem de açık bilgi üretimine, paylaşımına, yapılandırılmasına, kullanılmasına ve denetlenmesine; “bilgi yöneticisi” unvanına sahip olarak katkıda bulunacaklardır.

Sloganımız “Bilginin işletmeyle biliştiği yer.