Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

 1. Program Hakkında Genel Bilgi: Yakın Doğu Üniversitesi İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi lisans programı, bilgi biliminin, özellikle sosyo teknik yöntemlerini ön plana çıkaracak ve mezunlarının analitik yeteneklerini geliştirerek işletmeciliğin “teknoloji ve bilgi süreçlerini” yenilikçi bir yaklaşımla tasarlayıp, geliştirip, yönetebilecek insan gücü yetiştirmeyi hedeflemektedir. Amacımız, 21. Yüzyıl Türk gençliğine yaraşır; özgüvenli, bilgisini nasıl bildiğini bilen ve bildiğini bilerek paylaşan, bunu işletmelerde katma değere dönüştirebilecek ortamlar yaratma davranışı kazanarak küresel eğilimlere ayak uydurabilen gençler yetiştirmektir.

  KAPSAM: Bu program, “bilgi yönetimi” temellerinin üzerine “işletme yönetimi”, “teknoloji yönetimi”, “enformasyon bilimi ve bilişim yönetimi”, ile alan bilgisini ve insan doğasının anlaşılmasına yardımcı olan “biliş biliminin” araç ve yöntemlerini inşa ederek tasarlanan disiplinlerarası bir yapıdadır.

  MEZUNLARIN ÇALIŞABİLECEKLERİ SEKTÖR VE ALANLAR: Programdan mezun olacak öğrenciler, bütün sektörlerdeki işletmelerin özellikle bilgi ve teknoloji ile ilgili birimleri başta olmak üzere; teknik, yönetsel ve operasyonel düzeyde yetişmiş eleman ihtiyacı duyulan bölümlerinde ve bilgi merkezleri ile arşiv, kütüphane veya dokümantasyon merkezlerinde istihdam edilebileceklerdir. Programın temel hedefini yüksek teknoloji işletmeleri, diğer bir ifade ile faaliyet önceliklerini bilgi, teknoloji ve yenilik üzerine kuran işletmelerdir. Telekomünikasyon ve bilişim, finans, bankacılık, turizm, sağlık, taşımacılık, savunma ve kamu sektörleri başta olmak üzere, e-devlet ve e-belediye projelerindeki ve bilgi odaklı pek çok sektöre yönelik işletmelerdeki nitelikli eleman açığı, piyasanın bu programdan mezun öğrencilerine imkan sağlayacaktır. Mezunlar, aldıkları eğitim sayesinde her türlü işletmenin hem örtük hem de açık bilgi üretimine, paylaşımına, yapılandırılmasına, kullanılmasına ve denetlenmesine; “bilgi yöneticisi” unvanına sahip olarak katkıda bulunacaklardır.

 2. Kazanılan Derece: Lisans derecesi
 3. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar: Mezuniyet için öğrencilerinin toplamda 240 AKTS kredi kazanmaları, transkriptlerinde başarısız ders kalmamış olması, ağırlık not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekir.
 4. Programın Amacı: Özel ve kamu sektörlerinde ihtiyaç duyulan, gerek teorik gerekirse pratik olmak mümkün olan en üst düzeyde işletmecilik bilgisine sahip, yeterli deneyimleri edindikten sonra çalıştıkları kurum ve kuruluşlarda yöneticilik yapabilecek bireyler yetiştirmektir.
 5. Öğretim Programının Yapısı:
  • Alana uygun temel ders sayısı: 22 (52%)
  • Alana uygun ders sayısı: 16 (38%)
  • Alan içi seçmeli ders sayısı: 4 (10%)
  • Alan dışı seçmeli ders sayısı: Yok
  • Seçmeli derslerinin verilmeye başladığı yıl: 3
  • Bölüm dışı zorunlu seçmeli ders sayısı: Yok
  • Önkoşullu dersler: Yok
  • Staj zorunluluğu: Var

  Bu bağlamda, 42 dersten oluşan Bilgi ve Belge Yönetimi Lisans Programı’nın %52’si alana uygun temel derslere, %38’i alana uygun dersler, %10’u ise alan içi seçmeli derslere ayrılmıştır.

 6. Eğitim Türü: Tam zamanlı
 7. Eğitim Dili: Türkçe