Bankacılık ve Finans Bölümü

Also available in: English

 1. Program Hakkında Genel Bilgi: Bankacılık ve Finans Türkçe bölümü 2014 yılında İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi altında kurulmuştur.Bilim ve teknoloji alanında gelişmeler sonucu yeniden biçimlenen iş yaşamında ve günlük yaşamda, bankaların ve finans kurumlarının etkinlik alanları sürekli gelişmekte ve önemleri artmaktadır. Bankacılık ve Finans Türkçe Programı sürekli gelişen ve değişen piyasa şartlarına göre kendini yenilemeyi bilen, teknolojik gelişmelere ayak uydurabilen, girişimci, analitik düşünebilen, sorgulayan ve araştıtıcı nitelikleri olan öğrenciler yetiştirerek, reel ve finans sektötünun yükselen taleplerini karşılayabilecek nitelikli eleman kazandırmayı hedefliyor.
  Programımız Fakültemiz içerisinde İktisat ve İşletme bölümü ile işbirliği içerisindedir. Özellikle ilk iki yılda işletme ve iktisat bölümleri ile ortak olarak okutulmakta olduğumuz temel matematik, istatistik, bilgisayar, ekonomi muhasebe, hukuk ve işletme alanlarınaki derslerinin ardından bankacılık ve finans bölümü daha sonraki yıllarda banka, finans ve para konularına ağırlık vermektedirler. Bölümden mezun olmak için öğrencinin toplam 39 kredili,4 kredisiz dersi tamamlaması ve ayıca yaz döneminde herhangi bir banka veya finans kuruluşunsa 21 iş günü staj yapması gerekmektedir.
 2. Kazanılan Derece: Lisans derecesi
 3. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar: Mezuniyet için öğrencilerinin 180 AKTS kredisi zorunlu kredili derslerden, 54 AKTS kredisi seçmeli derslerden ve 6 AKTS zorunlu stajolmak üzere toplamda 240 AKTS kredi kazanmaları, transkriplerinde başarısız ders kalmamış olması, ağırlık not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekmektedir.
 4. Programın Amacı: Bölümümüzün amacı, sürekli gelişen ve değişen piyasa şartlarına göre kendini yenilemeyi bilen, girişimci, analitik düşünebilen, sorgulayan ve araştırıcı nitelikleri olan mezunlar yetiştirerek, reel sektöre ve finans sektörüne nitelikli eleman kazandırmaktır. Bölümümüzden mezun olan öğrenciler öncelikle bankacılık kesimi olmak üzere bütün finans sektöründe, ve kamu veya özel şirketlerde para kaynakları ile ilgili bölümlerde finans uzmanı olarak yönetici veya müdür olarak yüksek mevkilerde ihtiyac duyulan nitelikli uzman ve üst düzey yönetici olarak çalışma fırsatı bulabilirler.
  • Öğretim Programının Yapısı:
  • Alana uygun temel ders sayısı:11 (25%)
  • Alana uygun ders sayısı: 24 (55%)
  • Alan içi seçmeli ders sayısı:9 (20%)
  • Alan dışı seçmeli ders sayısı: Yok
  • Seçmeli derslerinin verilmeye başladığı yıl: 3. Yıl
  • Bölüm dışı zorunlu seçmeli ders sayısı: Yok
  • Önkoşullu dersler: Var
  • Staj zorunluluğu: Var

  Bu bağlamda, 44 dersten oluşan Bankacılık ve Finans Lisans Programı’nın %25’si alana uygun temel derslere, %55’i alana uygun dersler ve %20’si ise alan içi seçmeli derslere ayrılmıştır.

 5. Eğitim Türü: Tam zamanlı
Bankacılık ve Finans Bölümü