Dersler

Also available in: English

 • Alana Uygun Temel Dersler
 • Alana Uygun Dersler
 • Alan içi Seçmeli Dersler
 • Alan Dışı Seçmeli Dersler
DERS   KODU DERS ADI AKTS KREDİ TEORİ UYGULAMA LAB
1. YIL / 1. DÖNEM İNGL 101 İngilizce 1 4 3 3 0 0
BTKL 151 Bilgi Teknolojilerine Giriş I 6 3 3 0 0
MTMK 171 İşletme ve İktisat için Matematik I 6 3 3 0 0
EKON101 İktisadın Temelleri I 6 3 4 0 0
YNTM 101 İşletmeye Giriş I 6 3 4 0 0
AIT101 Atatürk İlkeleri I 2 0 2 0 0
1. YIL / 2. DöNEM İNGL102 İngilizce  II 4 3 3 0 0
AB 100 Avrupa Entegrasyonuna Giriş 6 3 2 0 0
MTMK 172 İşletme ve İktisat için Matematik II 6 3 3 0 0
EKON102 İktisadın Temelleri II 6 3 4 0 0
YNTM 102 İşletme Yönetimi 6 3 4 0 0
AIT102 Atatürk İlkeleri II 2 0 2 0 0
2. YIL / 1. DÖNEM YNTM201 İşletmelerde Etkin İletişim I 6 3 3 0 0
AB 201 AB Rekabet Politikasi 6 3 3 0 0
TAR 103 Uygarlık Tarihi 6 3 3 0 0
EKON201 Mikro İktisat 6 3 4 0 0
SİY 101 Siyaset Bilimi I 6 3 3 0 0
2. YIL / 2. DÖNEM YNTM202 İşletmelerde Etkin İletişim II 6 3 3 0 0
AB 208 AB entegrasyon teorileri 6 3 3 0 0
MTMK 281 İstatistik I 6 3 3 0 0
EKON202 Makro İktisat 6 3 4 0 0
SYB 102 Siyaset Bilimi II 6 3 4 0 0
3. YIL / 1. DÖNEM AB 301 Avrupa Tarihi 6 3 4 0 0
HUK 205 Anayasa Hukuku 6 3 4 0 0
Uİ 207 Uluslararası İlişkilere Giriş I 6 3 3 0 0
Seçmeli Ders 6 3 4 0 0
Seçmeli Ders 6 3 4 0 0
3. YIL / 2. DÖNEM AB 307 Siyaset Tarihi 6 3 4 0 0
AB 308 Avrupa Parasal Entegrasyonu 6 3 4 0 0
Uİ 208 Uluslararası İlişkilere Giriş II 6 3 4 0 0
Seçmeli Ders 6 3 4 0 0
Seçmeli Ders 6 3 3 0 0
4. YIL / 1. DÖNEM AB 404 AB ve Uluslararası Ticaret 6 3 4 0 0
AB 406 Avrupa Ekonomisi 6 3 3 0 0
Seçmeli Ders 6 3 4 0 0
Seçmeli Ders 6 3 3/4 0 0
Seçmeli Ders 6 3 3/4 0 0
4. YIL / 2. DÖNEM AB 402 Avrupa Emek Piyasası 6 3 4 0 0
Seçmeli Ders 6 3 4 0 0
Seçmeli Ders 6 3 3/4 0 0
Seçmeli Ders 6 3 3/4 0 0
Seçmeli Ders 6 3 3/4 0 0
TOPLAM AKTS / KREDI 240 120

Seçmeli Dersler:

 • ARA 202
 • EKON 305
 • EKON 312
 • TAR 206
 • YNTM 453,
 • Uİ 316
 • Uİ 312
 • SİY 312
 • AB 422
 • BY 401
 • Uİ 313
tercih robotu