Bölüm Başkan Mesajı

Değerli Öğrenciler;
Gerek yaşanan küresel alandaki ekonomik krizler; gerekse Avrupa Birliği’nin tam olarak askeri alanda olamasa da siyasi alanda küresel bir güç olması, gerek Ekonomi, gerekse AB İlişkileri bölümlerinde okuyan siz değerli öğrencilere sürekli olarak güncel bir eğitimin içerisinde olma fırsatını vermektedir.Bu nedenle; söz konusu bölümlerde okuyan sizlere, gerek ülkenizdeki gerekse dünyadaki ekonomik ve siyasi gelişmeleri en yakından takip etme zorunluluğunu getirmektedir. Artık tam anlamıyla ekonomik ve siyasi alanda küreselleşmiş bir dünyada yaşıyoruz. Ülkelerin birbirlerinden habersiz olma gibi bir şansları yoktur; çünkü dünyanın bazı yerlerinde siyasi, ekonomik, sosyal veya kültürel alanlarda yaprak kımıldasa, bu kımıldanış bazı ülkelere deprem etkisiyle yansıyabilmektedir. Günümüzde yaşanan ekonomik krizlerin ABD ve AB gibi dev ekonomilei de etkiliyor olması, Ekonomi ilminin önemine daha da güçlü vurgu yapmaktadır.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin AB’ne tam üye olması ve Türkiye’nin de Gümrük Birliği’ne üye olması yanında tam üyelik için müzakerelere devam ediyor olması, hem KKTC’deki hem de Türkiye’deki öğrenciler açısından AB’nin ne olduğunun veya ne olmadığının bilinmesi gerekliliğinin önemini artırmaktadır. Bu nedenle AB İlşişkileri bölümünde okuyan öğrenciler olarak sizler; AB konularını sadece dersleriniz için değil, aynı zamanda gerek KKTC’nin gerekse Türkiye’nin AB’ye daha yakın olması ve ilişkilerin sürekli ve etkin olmasını sağlamak amacıyla çalışacak birer elçi gibi olmak için iyice öğrenmelisiniz.

Doç. Dr. Hüseyin ÖZDEŞER
Ekonomi Bölümü ve AB İlişkileri Bölüm Başkanı

İş Olanakları
AB İlişkileri Bölümü’nden mezun olacak öğrenciler özellikle devlet kadrolarında ve özel şirketlerde AB uzmanlığı gerektirecek alanlarda çok rahat bir şekilde istihdam sahası bulabileceklerdir.

Bölüm Olanakları
Avrupa Birliği İlişkileri öğrencileri, AB alanındaki uzmanlık derslerini alarak AB’nin ne olduğunu daha iyi kavrayarak, lisans eğitimlerinin ardından AB’nin belli başlı alanlarında yüksek lisans ve Doktora eğitimlerini gerçekleştirebilirler. Böylece ileriki aşamalarda hem Türkiye’de hem de KKTC’de AB konusunda giderek daha da büyüyecek bir açık olan AB uzmanlığı alanlarında kendilerine en uygun iş alanlarını seçme şansına sahip olacaklardır.