Avrupa Birliği İlişkileri Bölümü

Also available in: English

 1. Program Hakkında Genel Bilgi: Avrupa Birliği İlişkileri lisans programı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir sosyal bilimler programıdır. Avrupa Birliği İlişkileri lisans programı Avrupa bilimlerinin ve araştırmalarının tüm alanlarına odaklanan ve program içerisinde çok yönlü ekonomik, politik, ve sosyal boyutların incelendiği bir programdır. Genç ve dinamik bölümümüzün geniş vizyonu ülkemizde Avrupa bilimleri ve araştırmaları sürdüren başta gelen merkezler arasında olmaktır. Avrupa Birliği İlişkileri programı modern dersleri, kütüphane ve araştırma olanakları ve disiplinler arası yoğun geçişleriyle daha da güçlü bir program konumuna gelmektedir. Bilimsel araştırmaların gücüne inanan dinamik akademik kadrosuyla alanın geliştirilmesi ve kamunun Avrupa Birliği konularında aydınlatılması yönünde çalışmalara önem verilmektedir.
 2. Kazanılan Derece: Lisans derecesi
 3. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar: Mezuniyet için öğrencilerinin 174 AKTS kredisi zorunlu derslerden, 66 AKTS kredisi seçmeli derslerden olmak üzere toplamda 240 AKTS kredi kazanmaları, transkriptlerinde başarısız ders kalmamış olması, ağırlık not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekmektedir.
 4. Programın Amacı: AB İlişkileri programı geniş çaplı ve modern bir vizyona sahiptir. Programın başlıca amacı günümüzdeki Avrupa Birliği ilişkilerini en iyi şekilde analiz edebilen ve böylelikle farklı alanlarda çalışma olanağı bulabilecek olan mezunlar yetiştirmektir. Programımız dinamik olup öğrencilerimizi sürekli olarak değişen ve dolayısyla güncel olan Avrupa bilimleri konusunda uzman hale getirmektir. Programımız içerisinde sunulan zorunlu ve seçmeli derslerin içeriğinde teorik ve pratik uygulamaların dengesinin dikkatli bir şekilde ayarlandığı program yapımız mezun olan öğrencilerimizin kariyer uyumluluklarını arttırmaktadır.
 5. Öğretim Programının Yapısı:
  • Alana uygun temel ders sayısı: 19 (45%)
  • Alana uygun ders sayısı: 12 (29%)
  • Alan içi seçmeli ders sayısı: 11 (26%)
  • Alan dışı seçmeli ders sayısı: Yok
  • Seçmeli derslerinin verilmeye başladığı yıl: 3
  • Bölüm dışı zorunlu seçmeli ders sayısı: Yok
  • Önkoşullu dersler: Var
  • Staj zorunluluğu: Yok
  • Staj olanağı:Var

  Bu bağlamda, 42 dersten oluşan Avrupa Birliği İlişkileri Lisans Programı’nın %45’i alana uygun temel derslere, %29’u alana uygun derslere, %26’sı ise alan içi seçmeli derslere ayrılmıştır.

 6. Eğitim Türü:Tam zamanlı