Yrd. Doç. Dr. Seren BAŞARAN

Also available in: English, العربية

13 Mayıs 1976 tarihinde Lefkoşa’da dünyaya gelen Başaran, ilköğretimini Şehit Tuncer İlkokulu, orta ve lise öğretimini ise Bayraktar Türk Maarif Koleji’nde tamamlamıştır. Hacettepe Üniversitesi Matematik bölümünden lisans derecesini yüksek şerefle tamamlayarak bölüm birincisi ve fakülte ikincisi olarak Profesör İhsan Doğramacı üstün başarı ödülüne layık görülmüştür. Orta Doğu Teknik Üniversitesi(ODTÜ) Matematik bölümünden 2000 yılında yüksek lisans derecesi almıştır. Doktora derecesini Matematik eğitimi üzerine 2011 yılında yine ODTÜ’de tamamlayan Başaran, tez çalışmasında üniversite öğrencilerinin matematiksel düşünme ve akıl yürütmesine katkıda bulunan duyuşsal ve demografik etmenleri araştırmıştır. 1998 – 2006 yılları arasında ODTÜ Enformatik Enstitü’sünde çeşitli uzaktan eğitim projelerinde programcı, geliştirici ve teknik destek birimlerinde görev almıştır. “Bilişim Sistemlerine Giriş ve Uygulamaları” dersinin içeriğinin geliştirilmesine katkıda bulunarak 2006 – 2011 yılları arasında ODTÜ’de ders vermiştir. 2011- 2015 yılları arasında Girne Amerikan Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği bölümünde tam-zamanlı öğretim üyesi olarak eğitim, bilgisayar, öğretim teknolojileri, matematik ve istatistik alanlarında ders vermiştir. 2013 yılında yardımcı Doçentlik unvanını alan Başaran, 2013-2014 yılları arasında Girne Amerikan Üniversitesi Eğitim Fakültesi dekan yardımcılığı görevini üstlenmiştir. Ayrıca lisansüstü ve web koordinatörlüğü görevlerini de yine bu tarihler arasında yürütmüştür. Dr. Başaran Yakın Doğu Üniversitesi Bilgisayar ve Bilişim Sistemleri Bölümü’nde tam zamanlı öğretim üyesi olarak lisans ve lisansüstü dersleri vermekte olup tez danışmanlıklarını da yürütmektedir. İnsan hayatının teknoloji yardımıyla eğitim açısından nasıl iyileştirilebileceğiyle öğretim tasarım sistemlerinin eğitime uyarlanması akademik ilgi alanları arasında yer almaktadır. Yardımcı Doçent Doktor Başaran’ın akademik alanda çeşitli makalelerinin yanı sıra gazete yazıları da bulunmaktadır.