Yrd. Doç. Dr. Efsun KÜRÜM

Also available in: English, العربية

Dr. Efsun Kürüm Hacettepe Üniversitesi Matematik Bölümü mezunudur. Doktora derecesini Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Uygulamalı Matematik Enstitüsü, Finansal Matematik Bölümü’nden almıştır. Yüksek Lisansını aynı enstitünün Aktüerya Bilimleri Bölümü’nde tamamlamıştır. Araştırma konuları: Finansal Balonlar, Kredi riski, Konik finans teorisi, Kopula teorisi ve uygulamaları üzerinedir. Yakın Doğu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Bankacılık ve Finans Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.