Prof. Dr. Çelik ARUOBA

Also available in: English, العربية

Çelik Aruoba Ankara’da doğdu. TED Ankara Kolejini (1960) A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni (1965) bitirdi, 1971’de ekonomi doktoru, 1977’de Doçent, 1989’da İktisat Politikası Profesörü oldu. University of California, Berkeley (1972-1973) ve Stanford University’de (1983-1984) misafir öğretim üyesi olarak bulundu. 1968-2009 yılları arasında A.Ü.S.B.F.’ de, her kademede öğretim üyesi olarak çalıştı. DPT Müsteşarlık Danışmanlığı (1978-1979), Gelişme ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (GETA) Müdürlüğü (1979-1982), TOBB Başkan Danışmanlığı (1999-2001), A.Ü. S.B.F. İktisat Bölümü Başkanlığı (2002 – 2004) ve (2006 – 2009), Türkiye Ekonomi Kurumu Genel Sekreterliği (1980-1982) gibi görevlerde çalıştı. Halen YDÜ öğretim üyesi, YDÜ Etik Kurulu başkanı ve Sosyal Bilimler Enstitüsü müdürüdür.

Meslek hayatı boyunca, ekonomi teorisinin yanı sıra, Türkiye Ekonomisi, Uluslar arası Ticaret, gıda ve beslenme, tarım ekonomisi, çevre ekonomisi konularında dersler vermiş, çok sayıda araştırma ve yayın yapmıştır.