Dr. Erol ÇANKAYA

Also available in: English, العربية

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi “İktisat ve Maliye” bölümünü bitirdi (1979). Aynı fakültede “Siyaset Bilimi” dalında lisansüstü ve doktora öğrenimi yaptı. 1992’de A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde “siyaset bilimi” dalında kabul edilen doktora tezi, “Siyasal İletişimin Demokratik Topluma Etkileri”dir (A.Ü. SBF,1992).
Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi ve M.Ü. Kamu Yönetimi ile Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde “siyaset bilimi”, “siyasal iletişim”, “medya”, “reklamcılık” dersleri verdi (1992-2006). Halen Yakın Doğu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’ne “Siyaset Bilimi” öğretim üyesidir.

Eserleri:

  • SİYASAL İLETİŞİM Dünyada ve Türkiye’de, İmge Yayıncılık, Ankara, 2015.
  • “ONUNCU KÖY” – TÜRKİYE’DE TOPLUMSAL DEĞİŞME VE KÖY EDEBİYATI, Boyut Yayıncılık, İSTANBUL, 2012.
  • POPÜLER KÜLTÜR VE EDEBİYAT, İstanbul, 2012.
  • İKTİDAR BU KAPAĞIN ALTINDADIR- GÖSTERİ DEMOKRASİSİNDE SİYASAL REKLAMCILIK, Boyut Yayıncılık, İSTANBUL, 2008.
  • SİYASAL İLETİŞİMİN DEMOKRATİK TOPLUMA ETKİLERİ, (Yayınlanmamış Doktora Tezi), A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi, Ankara, 1992