Doç. Dr. Hüseyin ÖZDEŞER

Also available in: English, العربية

18 Mayıs 1968 Magosa doğumludur. Babası polis komutanı, annesi ise ev hanımıydı.İlk okulu, Magosa’daki Canbulat İlkokulu’nda, orta ve lise eğitimini ise yine aynı şehirdeki Namık Kemal Lisesi’nde tamamlamıştır.Lisans ve Yüksek Lisans eğitimini Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde 1993 yılında İşletme Yönetimi alanında tamamlamıştır.Marmara Üniversitesi’nde 2000 yılının ekim ayında İktisat Politikası bilim dalında Doktora çalışmasını tamamlamıştır. Doktora tezini, “Avrupa Para Birliği, Euro ve Euro’nun AB ve Türkiye Ekonomisine Olası Etkileri” üzerine yapmıştır.

KKTC’de ve Türkiye’de İktisat alanında ve ayrıca Türkiye- AB ilişkileri ve KKTC- AB ilişkileri konularında düzenlenen konferanslara katılmıştır. Magosa’da AB konularında bilgili çalışma arkadaşlarıyla birlikte KKTC halkının AB konularında daha fazla bilgili olmalarını sağlamak amacıyla AB Çalışma Grubunun kurulmasında yer almıştır. Aynı zamanda, belli bir dönem başbakanlıkta AB konularında halkın bilgilendirilmesine yönelik yayınlanacak derginin çalışmalarında yer almıştır. 2002 yılında ABD elçiliği tarafından düzenlenen ziyaretçi programına katılarak; ABD’nin değişik şehirlerinde birçok kamu kurum ve kuruluşlarında Ekonomi ve Siyaset ile ilgili düzenlenen ve ABD’nin ve diğer ülkelerin değişik üniversitelerinden katılan akademisyenlerin ve konularında uzman kişilerin katıldığı çalışma toplantılarına katılmıştır.Yakın Doğu Üniversitesi’nde Avrupa Birliği İlişkileri Bölümü’nün kurucu başkanlığını yapmıştır.

1993 yılında Yakın doğu Üniversitesi’nde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak ders vermeye başlamıştır, 1999 yılından itibaren de tam zamanlı öğretim üyesi olarak