Akademik Kadro

Also available in: English, العربية

Görevi: Dekan İşletme Yönetimi Bölüm Başkanı
Akademik Geçmiş: 5 Eylül 1969’da Jersey, Channel Island’da doğdu. Babası berber, annesi ise ev hanımıydı. İlkokulu, ortaokulu ve liseyi Jersey’de tamamladı. Doğu Akdeniz Üniversitesi İşletme Bölümü’nden 1990 yılında mezun oldu, 1992’de yüksek...
Görevi: Dekan Yardımcısı Yakın Doğu Enstitü Müdür Yardımcısı Siyaset Bilimi Bölüm Başkanı
Akademik Geçmiş: 1975 yılında Lefkoşa’da doğdu. Yakın Doğu Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi Bölüm Başkanlığının yanı sıra, Uluslararası İlişkiler Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Köprülü, Yüksek Lisans ve...
Görevi: Rektör
Akademik Geçmiş: 10 YIL ÖNCE: Çok Yönlü Bir Bilim İnsanı Prof. Dr. Ümit Hassan ile Söyleşi Kaynakça Basında Prof. Dr. Ümit HASSAN I. KİŞİSEL BİLGİLER Doğum yeri, tarihi: İstanbul, 1943 Uyruğu: Türkiye...
Görevi: Senatör Sosyal Bilimler Dergi Editörü
Akademik Geçmiş: 2 Ocak 1942 tarihinde Malatya’da doğdu. Babası Balıkesir Vergi Dairesi Müdürlüğünden emekli devlet memuru, annesi ise ev hanımıydı. İlkokulu Balıkesir’de tamamladı ve Balıkesir Lisesinden mezun oldu. Lisans öğretimini Ankara Üniversitesi,...
Görevi: Öğretim Üyesi
Akademik Geçmiş: Çelik Aruoba Ankara’da doğdu. TED Ankara Kolejini (1960) A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni (1965) bitirdi, 1971’de ekonomi doktoru, 1977’de Doçent, 1989’da İktisat Politikası Profesörü oldu. University of California, Berkeley (1972-1973) ve...
Görevi: IBM İleri Araştırmalar Merkezi Müdürü
Akademik Geçmiş: Prof. Dr. Doğan Akay Lefkoşa’da doğdu. Babası saatçı ve gözlükçü, annesi ise ev hanımıydı. İlkokulu Lefkoşa’da Atatürk İlkokulu’nda tamamladı. Daha sonra ortaokulu Lefkoşa’da Bayraktar İlkokulu’nda ve liseyi yine Lefkoşa’da Lefkoşa...
Görevi: Öğretim Üyesi
Akademik Geçmiş: Dört çocuklu öğretmen bir anne babanın en küçük çocuğu olarak Lefke’ye bağlı Yeşilırmak’ta dünyaya geldi. Orta ve lise eğitimini Lefkoşa’da Bayraktar Türk Maarif Kolejinde bitirdi. 1992 yılında Fulbright bursu kazanarak...
Görevi: Öğretim Üyesi Oxford Brookes University Öğretim Üyesi
Görevi: Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Bilgi ve Belge Yönetimi Bölüm Başkanı
Akademik Geçmiş: 1993 yılında Ankara Üniversitesi DTCF Kütüphanecilik Bölümü’nde başladığı akademik eğitimini, 2002 yılında “KKTC’de Enformasyon Politikası” adlı yüksek lisans ve 2008 yılında Başkent Üniversitesi İşletme (Yönetim ve Organizasyon) Doktora Programı’nda hazırladığı...
Görevi: Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Bilgisayar-Enformatik Bölüm Başkanı
Akademik Geçmiş: Halen Yakın Doğu Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Bilgisayar Enformatik Sistemleri Bölümü’nde öğretim üyesi ve Bölüm Başkanı olarak görev yapmakta olan Prof. Dr. Nadire Çavuş, 1972 yılında KKTC’de doğdu. Prof....
Görevi: Öğretim Üyesi
Görevi: Turizm ve Hotel İşletmeciliği Yüksek Okul Müdürü
Akademik Geçmiş: Yakın Doğu Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Y.O Müdürlüğü ve Turizm Araştırma Merkezi Başkanlığı görevlerini yürütmekte olan Doç. Dr. Tülen Saner Lefkoşa’da doğdu, babası mimar annesi ev hanımı. İlkokul, ortaokul...
Görevi: Öğretim Üyesi
Akademik Geçmiş: Aliya Işıksal Pavlodar Kazakistan’da doğdu. Annesi Matematik Öğretmeni, babası ise Kimyacı idi. Liseyi Pavlodar’da Okul birincisi olarak 5.00/5.00 ortalama ile bitirdi. Pavlodar Devlet Üniversitesinde İngiliz Dili ve Edebiyatı ve Kazak...
Görevi: Öğretim Üyesi
Akademik Geçmiş: Dr. Dilek Latif Yakın Doğu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümü öğretim görevlisidir. Doktora derecesini 2005 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden alıp, tez çalışmasını “Etnik olarak bölünmüş toplumlarda barış inşaası Bosna Hersek...
Görevi: Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı
Akademik Geçmiş: Direnç 1986’da, Lefkoşa’da doğdu. Lisans eğitimini Avrupa Çalışmaları ve Politikaları alanında bir yılını Trier Üniversitesi’nde geçirerek, Essex Üniversitesi’nde tamamladı. Yüksek lisans eğitimini Avrupa Politikaları alanında Leuven Üniversitesi’nde ve doktorasını 2014’te...
Görevi: Öğretim Üyesi
Akademik Geçmiş: 1977 yılında Magosa’da doğdu. Annesi Matematik Öğretmeni, babası ise Ziraat Yüksek Mühendisidir. Orta öğrenimini Türk Maarif Kolejinde tamamladıktan sonra 1998 yılında Doğu Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümün’den Yüksek Şeref Derecesi...
Görevi: Ekonomi Bölüm Başkanı
Akademik Geçmiş: 18 Mayıs 1968 Magosa doğumludur. Babası polis komutanı, annesi ise ev hanımıydı.İlk okulu, Magosa’daki Canbulat İlkokulu’nda, orta ve lise eğitimini ise yine aynı şehirdeki Namık Kemal Lisesi’nde tamamlamıştır.Lisans ve Yüksek...
Görevi: Yönetim Bilişim Sistemleri Bölüm Başkanı Uluslararası İşletme Bölüm Başkan Vekili
Akademik Geçmiş: 29 Ekim 1969’da Lefkoşa’da doğdu. Babası memur, annesi ise ev hanımıydı. İlkokulu, ortaokulu ve liseyi Lefkoşa’da tamamladı. Doğu Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü’nden 1989 yılında mezun oldu, 1993’de Yakın Doğu...
Görevi: Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı
Akademik Geçmiş: Doç. Dr. Sait Akşit Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde Bölüm Başkanı ve öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Dr. Akşit lisansını European Business Management School, University of Wales, Swansea’de, Yüksek Lisans ve Doktora...
Görevi: Öğretim Üyesi***
Görevi: Öğretim Üyesi *
Akademik Geçmiş: Tunç D. Medeni, 38 yaşında olup Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nde tam zamanlı akademisyen olarak görev yapmaktadır. Doktorasını Japan Advanced Institute of Science and Technology (JAIST), Japonya; yüksek lisansını Lancaster University, B.K....
Görevi: Bankacılık ve Finans Bölüm Başkan Yardımcısı
Akademik Geçmiş: Turgut Türsoy Bankacılık ve Finans alanında doçent olarak Yakın Doğu Üniversitesi’nin Bankacılık ve Finans bölümünde öğretim üyesi ve bölüm başkan yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Son olarak 2005 yılında Marmara Üniversitesi’nin...
Görevi: Pazarlama Bölüm Başkanı
Akademik Geçmiş: 10 Şubat 1959 tarihinde Lefkoşa’da doğdu.  Babası devlet, annesi Lefkoşa TC Elçiliğinde çalışmış memur bir aileden gelmektedir.  .  Ortaokul eğitimini Lefkoşa İngiliz Okulunda, lise eğitimini ise Lefkoşa Türk Maarif Koleji’nde...
Görevi: Öğretim Üyesi
Akademik Geçmiş: Yüksek lisansını Lancaster Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde, doktorasını Sheffield Üniversitesi Coğrafya Bölümü’nde (Beşeri Coğrafya) tamamladı. Yakın Doğu Üniversitesi’nden önce Hacettepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde çalıştı. Temel ilgi alanları...
Görevi: Öğretim Üyesi
Akademik Geçmiş: 27.03.1979’da Ankara, Türkiye’de doğdu. Babası Subay, annesi ise Ziraat Yüksek Mühendisiydi. İlkokulu, ortaokulu ve liseyi Ankara’da tamamladı. Gazi Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünden 2002 yılında mezun oldu, 2006...
Görevi: İnsan Kaynakları Yönetimi Bölüm Başkanı
Akademik Geçmiş: 5 Şubat 1976’da Ankara Türkiye’de doğdu. Babası Öğretim üyesi, annesi ise ev hanımıydı. İlkokulu, ortaokulu ve liseyi Ankara’da tamamladı. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri...
Görevi: Ekonomi Bölüm Başkan Yardımcısı
Akademik Geçmiş: 15 Ağustos 1977’de Mağusa’da doğdu. Orta öğretimini sırasıyla Vadili İlkokulu ve 20 Temmuz Lisesi’nde tamamladı. Babası bakkal annesi evhanımıdır. 1996 yılında Ankara Üniversitesi Radyoloji Bölümünden mezun olup 1997 yılında Dr....
Görevi: Öğretim Üyesi **
Akademik Geçmiş: 16 Temmuz 1989 tarihinde Lefkoşa’da doğdu. Babası Vakıflar Dairesinde devlet memuru, annesi ise Yakın Doğu İlkokulunda kasiyerdir. İlkokulu Lefkoşa’da Şehit Ertuğrul İlkokulunda, Ortaokulu Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulunda tamamladı ve Lefkoşa...
Görevi: Öğretim Üyesi
Akademik Geçmiş: Dr. Efsun Kürüm Hacettepe Üniversitesi Matematik Bölümü mezunudur. Doktora derecesini Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Uygulamalı Matematik Enstitüsü, Finansal Matematik Bölümü’nden almıştır. Yüksek Lisansını aynı enstitünün Aktüerya Bilimleri Bölümü’nde tamamlamıştır. Araştırma...
Görevi: Öğretim Üyesi
Akademik Geçmiş: Akalpler, Ankara’da lisans eğitimini ekonomi üzerine yaptıktan sonra Avrupa Konseyi’nin burs programı ile Viyana Ekonomi Üniversitesi (Wirtschaft Universitaet, Wien) Ekonomi ve Dış Politika Enstitüsü’nde yüksek lisans eğitimini tamamlayarak yine ayni...
Görevi: Öğretim Üyesi
Akademik Geçmiş: Günay Sadıkoğlu Mammadova, 22 Ocak 1988’de Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de doğdu. Eylül 1988’de ailesi ile birlikte babasının görev olarak çalıştığı Cezayir’e yerleşti. 1992-1993 yılları arasında Cezair’in Sidi Bel Abbes kentinde Arap...
Görevi: Bankacılık ve Finans Bölüm Başkanı
Akademik Geçmiş: 7 Mayıs 1976’da Kıbrıs’ın Lefkoşa şehrinde doğdu. Babası tamirci, annesi ise ev hanımıydı. İlkokulu Lefkoşa’da tamamladı. 1993’de Bayraktar Türk Maarif Koleji’nden mezun oldu. Yakın Doğu Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun olduktan...
Görevi: Öğretim Üyesi **
Akademik Geçmiş: 23 Aralık 1989’da Mersin’de doğdu. Babası beyaz eşya teknisyeni, annesi ev hanımıdır. İlkokul öğrenimini Dikmen İlkokulunda, ortaokulu Şht. Hüseyin Ruso Ortakulunda ve liseyi de 20 Temmuz Fen Lisesinde tamamladı. Doğu...
Görevi: Öğretim Üyesi
Akademik Geçmiş: 13 Mayıs 1976 tarihinde Lefkoşa’da dünyaya gelen Başaran, ilköğretimini Şehit Tuncer İlkokulu, orta ve lise öğretimini ise Bayraktar Türk Maarif Koleji’nde tamamlamıştır. Hacettepe Üniversitesi Matematik bölümünden lisans derecesini yüksek şerefle...
Görevi: Öğretim Üyesi
Akademik Geçmiş: Şevki Kıralp 1986 yılında Kıbrıs’ın Gazimağusa kentinde doğmuştur. 1997 yılında Canbulat İlkokulu’nda ilkokul eğitimini tamamlamıştır. 1997-2003 yılları arasında Gazimağusa Türk Maarif Koleji’nde ortaokul ve lise eğitimini tamamlamış, 2003 yılında Ankara...
Görevi: Öğretim Görevlisi
Akademik Geçmiş: 28 Şubat, 1987 tarihinde Lefkoşa, Kuzey Kıbrıs’ta doğmuştur. Babası muhasebeci, annesi ise ev hanımıdır. Eminel Sülün ilk,orta ve lise öğrenimini Güzelyurt, Kuzey Kıbrıs’ta tamamlamıştır. Lisans derecesini 2008 senesinde, Orta Doğu...
Görevi: Öğretim Görevlisi **
Akademik Geçmiş: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi “İktisat ve Maliye” bölümünü bitirdi (1979). Aynı fakültede “Siyaset Bilimi” dalında lisansüstü ve doktora öğrenimi yaptı. 1992’de A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde “siyaset bilimi” dalında kabul...
Görevi: Öğretim Görevlisi
Akademik Geçmiş: Dr. Howells 1963’te Sleaford, İngiltere’de doğdu ve Galler’de büyüdü. 1986’da Manchester’da Bilgisayar bölümünde BSc (Hons) bitirdi. Profesyonel kariyerine yazılım geliştirmede devam etti ve İngiliz Bilgisayar Toplumuna üye oldu. Engineering Council’de...
Görevi: Öğretim Görevlisi
Akademik Geçmiş: 26 Aralık 1987 yılında Lefkoşa’da doğdu. İlkokul öğrenimini Şehit Ertuğrul İlkokulu ve Yakın Doğu İlkokulu’nda tamamladıktan sonra, Yakın Doğu Koleji’nde eğitim alıp 2004 yılında mezun oldu. 2004-2008 yılları arasında Yakın...
Görevi: Öğretim Görevlisi
Akademik Geçmiş: 1978 yılında Lefkoşa’da doğup büyüyen Zehra Azizbeyli, lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi’nin Uluslararası İlişkiler bölümünde tamamlayıp, yüksek lisans eğitimini de Keele Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde Küresel Güvenlik üzerine yapmıştır. Doktorasını 2014...
Görevi: Öğretim Görevlisi
Akademik Geçmiş: Bilge Azgın 1980 yılında Lefkoşa, Kıbrıs’ta doğdu. Lise öğrenimini Türk Marif Koleji’nde gördü ve ardından lisans eğitimini Louisiana Devlet Üniversitesi’nde tarih, felsefe ve siyaset bilimleri dallarında tamamladı. 2003-2005 yılları arasında...
Görevi: Öğretim Görevlisi
Akademik Geçmiş: Lefkoşa doğumlu olup, iş adamı Kansu Ercantan’ın ve BRT haber spikeri Suna Ercantan’ın kızı olarak dünyaya geldi. Ortaokul ve Lise hayatını Türk Maarif Koleji’nde tamamladı. Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji...
Görevi: Öğretim Görevlisi *
Akademik Geçmiş: 23 Ekim 1986 yılında Güzelyurt’a bağlı Bostancı köyünde dünya’ya geldi. Halen Güzelyurt’a bağlı Yayla köyünde ikamet etmektedir. Babası makinist, annesi ise ev hanımıdır. İlkokul ve Ortaokul öğrenimini Güzelyurt’ta tamamladı. Lise...
Görevi: Öğretim Görevlisi *
Akademik Geçmiş: Halen Yakın Doğu Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Bilgisayar Enformatik Sistemleri Bölümü’nde yarı zamanlı öğretim elemanı olarak yapmakta olan Uzman. Ahmet HIZLI, 1975 yılında KKTC’de doğmuştur. 1997 yılında Lefke Avrupa...
Görevi: Öğretim Görevlisi
Akademik Geçmiş: 11 Temmuz 1954 tarihinde Kıbrıs’ta Af’ın Karaağaç köyünde doğdu. Babası, yörede bulunan Limni Bakır Madeninde Maden işçisi, annesi ev hanımıydı. İlkokulu Karaağaç köyünde, ortaokulu Poli Hürriyet ortaokulunda ve liseyi Baf...
Görevi: Öğretim Görevlisi
Akademik Geçmiş: Arash Sharghi 20 Eylül 1976 tarihinde İran’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini İran’da tamamladı. 1999 yılında Yakın Doğu Üniversitesi Denizcilik Fakültesi’nde lisans eğitimine başladı ve 2004 yılında mezun oldu....
Görevi: Öğretim Görevlisi **
Akademik Geçmiş: 1991 yılında Girne’de doğan Öğr. Gör. Ayhan Dolunay, Girne Anafartalar Lisesi’nden, 2009 yılında mezun olarak, Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde lisans eğitimine başladı. 2013 yılında Hukuk Fakültesi’nden mezun olarak, aynı...
Görevi: Öğretim Görevlisi *
Akademik Geçmiş: 30 Mart 1984 yılında Lefkoşa, Kıbrıs’ta doğdu. İlköğretimini Akçay İlkokulu, orta öğretimini Şehit Turgut Ortaokulu ve lise öğrenimini Güzelyurt Kurtuluş Lisesi’nde tamamladı. 2005 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya...
Görevi: Öğretim Görevlisi
Akademik Geçmiş: 6 Aralik 1985 tarihinde Mağusa’da doğdu. Babası KKTC Tapu ve Kadastro Dairesinde Genel Müdür, annesi ise ev hanımıdır. İlkokulu Polatpaşa İlkokulunda tamamladı ve Doğu Akdeniz Kolejinden mezun oldu. Lisans öğretimini...
Görevi: Öğretim Görevlisi *
Akademik Geçmiş: 30 Ekim 1985 tarihinde Lefkoşa’da doğdu. Ortaokul ve lise eğitimini Londra’da tamamladı. Dekan’ın şeref listesinde İşletme Bölümünden mezun oldu. Mezuniyet sonrası Berlin’deki Goethe Enstitüsünde eğitime başlayıp mevcut Almanca bilgisini geliştirmiştir....
Görevi: Öğretim Görevlisi *
Akademik Geçmiş: 1973, Lefkoşa doğumludur. Üniversite eğitimini Ankara Üniversitesi, DTCF Kütüphanecilik Bölümü’nde tamamladı (1992-96). Şiir ve öyküye bu yıllarda ilgi duydu. Yazıları, 1996 yılı boyunca Ortam Gazetesi’nin Genç Görüş sayfasında düzenli olarak...
Görevi: Öğretim Görevlisi *
Akademik Geçmiş: 1 Ocak 1986’da Mersin’de doğdu. Annesi Eczacı, babası ise Yüksek Kimya Mühendisidir. Ortaokul ve liseyi Tarsus Amerikan Koleji’nde okudu. Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden 2006 yılında mezun oldu, 2008’de Birleşik...
Görevi: Avrupa Birliği İlişkileri Bölümü Program Koordinatörü
Akademik Geçmiş: Dizem Ertaç Varoğlu 16 Kasım 1984 tarihinde Lefkoşa, Kıbrıs’ta dünyaya geldi. Babası matematik öğretmeni, annesi ise ev hanımıydı. İlkokul öğrenimini Şehit Ertuğrul İlkokulu’nda tamamladıktan sonra Yakın Doğu Koleji’nde orta ve...
Görevi: Öğretim Görevlisi *
Akademik Geçmiş: 30 Aralık 1978 tarihinde Lefkoşa’da doğdu. İlk ve orta ve lise öğrenimini Lefkoşa’da tamamladıktan sonra üniversiteye giriş yaptı. Doğu Akdeniz Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümünü okuduktan sonra Enformasyon Sistemleri...
Görevi: Öğretim Görevlisi *
Akademik Geçmiş: 21 Haziran 1988’de Lefkoşa Köşklüçiftlik’te doğan Edagül Türker, ilk, orta ve lise eğitimini Lefkoşa’da tamamlamıştır. Babası mobilya üreticisi, annesi ise ev hanımıdır. Liseyi Bülent Ecevit Anadolu Lisesi’nde bitirdikten sonra 2006...
Görevi: Öğretim Görevlisi *
Akademik Geçmiş: 1 Haziran 1975 ‘de Azerbaycan’da doğdu; babası mühendis, annesi ev hanımıydı. 1992 Yılında liseyi Bakü’de tamamladı. Aynı yıl Azerbaycan Devlet İktisad Üniversitesi ‘’Muhasebe Denetim ve İktisadi Faaliyetlerin Analizi‘’ Bölümüne kabul...
Görevi: Öğretim Görevlisi
Akademik Geçmiş: 19 Mayis 1978’de Sydney, Australya’da doğdu. İlköğretimini North Strathfield Public ilkokulu’nda tamamladı. 1978’de Kuzey Kıbrıs’a taşındı ve geri kalan eğitimini Türk Maarif Kolejinde tamamladı. 1999 yılında Yakın Doğu Üniversitesi İngiliz...
Görevi: İşletme Türkçe Program Koordinatörü
Akademik Geçmiş: 23 Aralık 1972’de Lefkoşa’da doğdu. Babası o henüz iki yaşında iken 1974’de şehit oldu, annesi ise eşinden kalan marketi işletiyordu, onu ve kardeşlerini amcaları büyüttü. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimlerini...
Görevi: Öğretim Görevlisi *
Akademik Geçmiş: 11 Mayıs 1967 tarihinde Lefkoşa’da dogdu.Babası Ülkenin ilk basın sesi olan Bayrak Radyo televizyonundan emekli devlet memuru, annesi ise ev hanımıydı. İlkokulu lefkoşanın gözde ilkokullarından olan Atatürk İlokulunu tamamladı. Şht...
Görevi: Öğretim Görevlisi
Akademik Geçmiş: 15 Aralık 1964 tarihinde Yalova, Limasol’da doğdu. Babası emekli telsiz operatörü, annesi ise ev hanımıdır. İlk ve Ortaokul eğitimini Lefkoşa’da tamamlayıp Kasım 1979 da ailesi ile İngitere’ye göç etmiştir. Lise...
Görevi: Öğretim Görevlisi **
Görevi: Öğretim Görevlisi *
Akademik Geçmiş: 9 Eylül 1963 tarihinde Limasol’da doğdu. Lefkoşa Türk Lisesi’nden mezuniyetinin ardından 1987 yılında Selçuk Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. 1987- 1989 tarihleri arasında Poly –...
Görevi: Öğretim Görevlisi *
Akademik Geçmiş: Lefkoşa doğumlu. İlkokul eğitimini İngiltere’de aldıktan sonar ortaokul ve lise eğitimini Kıbrıs’ta, Türk Maarif Koleji’nde tamamladı. Üniversite eğitimi için İngiltere’ye dönen Mine Altay, Essex Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler ve Politika mezunu....
Görevi: Öğretim Görevlisi *
Akademik Geçmiş: 30 Aralık 1976’da Lefkoşa’da doğdu. İlkokulu, ortaokulu ve liseyi Lefkoşa’da tamamladı. Doğu Akdeniz Üniversitesi Bankacılık ve Finans Bölümü’nden 1998 yılında mezun oldu, 2000 yılında İngiltere’de University of Leicester’de yüksek lisansını...
Görevi: Öğretim Görevlisi *
Akademik Geçmiş: Orta Doğu Teknik Üniversitesinden 1976 yılında Elektrik Mühendisliği dalında B.Sc ve 1978 yılında M.Sc. unvanlarını alan Mustafa Gündüz, 1976 – 1978 yıllarında Orta Doğu Teknik Üniversitesinde Öğretim Asistanı ve Hacettepe...
Görevi: Öğretim Görevlisi *
Akademik Geçmiş: 20 Nisan 1988 yılında Lefkoşa’da doğdu. Babası demirci, annesi Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Merkezinde temizlik görevlisidir. İlkokulu Atatürk ilkokulunda, ortaokulu Bayraktar ortaokulunda ve Liseyi Lefkoşa Türk Lisesi’nde tamamlamıştır. Yakın Doğu...
Görevi: Öğretim Görevlisi
Akademik Geçmiş: 11 Kasım 1978’de Gaziantep’in Nizip ilçesi Akçakent köyünde dünyaya geldi. Babası uzun yol şoförü, annesi ev hanımıydı. İlkokul, Ortaokul ve Lise eğitimlerini Nizip’te tamamladı. 1996 yılında Adana’ya taşındı. 1998 yılında...
Görevi: Öğretim Görevlisi **
Akademik Geçmiş: 1974 Yılında Ankara da doğdum. 1992 Yılında Anıttepe Lisesinden mezun oldum. Liseyi bitirdikten sonra Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümüne girdim. Bu bölümde bir sene okuduktan sonra Mühendislik Fakültesi...
Görevi: Öğretim Görevlisi
Akademik Geçmiş: 1965 yılının ocak ayında soğuk bir kış günü dünyaya gelmişim. Sen Yennar’da doğdun der bu yüzden annem. Belki de bu yüzdendir kışı sevmemem ve yaza tahammül edememem. Kendimi bildim bileli...
Görevi: Öğretim Görevlisi *
Akademik Geçmiş: Halen Yakın Doğu Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Bilgisayar Enformatik Sistemleri Bölümü’nde yarı zamanlı öğretim görevlisi ve Smart Solutions isimli bilgisayar şirketinde direktör olarak görev yapmakta olan Umut ZEKİ, 1978...
Görevi: Uluslararası İlişkiler Asistanı
Akademik Geçmiş: 23 Mart 1976’da Lefkoşa, Kıbrıs’ta doğdu. Babası inşaat yapıcısı, annesi ise ev hanımıydı. İlkokulu Şht. Ertuğrul ve ortaokul-liseyi Türk Maarif Koleji’nde tamamladı. Doğu Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden 1997 yılında...
Görevi: İşletme Asistanı
Akademik Geçmiş: 27 Kasım 1992’de Lefkoşa’da doğdu. Babası ve annesi İngilizce öğretmenidir. Bir erkek kardeşi vardır. İlkokulu, Şehit Tuncer ilkokulunda, ortaokulu ve liseyi Türk Maarif kolejinde tamamladı. Daha sonra lisans eğitimi için...

*: Yarı Zamanlı Öğretim Elemanları
**: Diğer Fakültelerden Gelen Öğretim Elemanları
***: Üniversite Dışından Gelen Yarı Zamanlı Öğretim Elemanları

tercih robotu