İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Also available in: English, العربية

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Dekanın Mesajı

Yakın Doğu Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) 1988 yılında biri İşletme Yönetimi diğeri Bilgisayar Enformatik olmak üzere iki bölümlü olarak kurulmuş. İzleyen yıllarda Uluslararası İlişkiler, Ekonomi, Siyaset Bilimi, Bankacılık ve Finans, Uluslararası İşletme, Avrupa Birliği İlişkileri, Bilgi ve Belge Yönetimi, Pazarlama ve İnsan Kaynakları Yönetimi olmak üzere dokuz ayrı bölümün daha kurulması ile bugün on bir bölüm ile 1500 üzerinde öğrenciye hizmet veren büyük bir fakülte olmuştur.

Fakültemizde yürütülen lisans eğitim-öğretiminde ilk iki sene bölümler için zorunlu olan ortak temel dersler verilmektedir ve üçüncü sınıftan itibaren her bölümün kendi alanındaki uzmanlık dersleri öğrencilerin tercihine sunulmaktadır. Bir başka deyişle, ilk iki sene verilen zorunlu dersler aracılığıyla öğrencilere genel bir formasyon verilerek, öğrencilerin üçüncü sınıftan itibaren fakültenin uzmanlık alanlarından bir tanesinde uzmanlaşmalarını sağlayacak alt yapı oluşturulmaktadır. Bu yaklaşım öğrencilerin uzmanlaşmak istedikleri alanı bilinçli bir şekilde seçmelerine olanak sağlamaktadır. Fakültemizde çok sayıda bölüm olması bu çerçevede öğrenciler için çok önemli bir ayrıcalıktır ve Fakültenin bu özelliği sayesinde öğrencilere mezun olduklarında hangi iş koluna yöneleceklerini belirlemekte seçim yapabilecekleri geniş bir yelpaze sunmaktadır. Fakültenin eğitim-öğretim dili hem İngilizce hem de Türkçedir.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültemizde yürütülen lisans eğitim-öğretiminin temelinde yatan anlayış, öğrencilerle olanaklar elverdiği ölçüde yakın bir iletişim kurmak ve öğrencilerin akademik ve sosyal konulardaki soru ve sorunlarını öğretim elemanlarının ve fakülte yönetiminin dikkatlerine sunmasına olanak sağlamaktır. Geleneksel eğitim anlayışından farklı olan bu yaklaşımda, eğitim-öğretim tek yönlü bir süreç, sadece öğretim elemanlarının ders verdiği ve öğrencilerin ses çıkarmadan dikkatle dinlemesi gereken bir süreç olarak görülmemektedir. Bu anlayışa göre eğitim-öğretim iki yönlü bir süreç, öğrenciler ile öğretim elemanları arasındaki bir etkileşimdir. Bu anlayış bağlamında öğrencilerin gerek dersler sırasında, gerekse ders ortamı dışında öğretim elemanları ve bölüm ve fakülte yöneticileri ile yakın bir iletişim kurmaları çok önem taşımaktadır.

Fakültemizin bir başka çok önemli özelliği ise birçok farklı ülkeden gelen yabancı uyruklu öğrenciye ev sahipliği yapmasıdır. Bu özellik öğrencilerin farklı kültürler ile tanışmasına ve kaynaşmasına olanak sağlamakta ve mezunların ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarda iş bulma olanaklarını artırmaktadır.
Yakın Doğu Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin genç ve dinamik öğretim elemanları ve sürekli güncellenen ders programları ile öğrencilerimize çağdaş eğitim-öğretim vermektedir. Öğrencilerimiz aldıkları eğitim sayesinde hem ulusal piyasaların ihtiyaçlarını karşılayabilen hem de dünya ölçeğinde yarışabilecek niteliklere ve gerekli donanıma sahip bireyler olarak yetişmektedir.
Sevgili aday öğrencilerimiz, şimdiden Yakın Doğu ailesine hoş geldiniz!

Prof. Dr. Şerife Zihni EYÜPOĞLU
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı