Yrd. Doç. Dr. Merve ACUN MEKENGEÇ

Also available in: English, العربية

Merve Acun Mekengeç 15.10.1985’te İstanbul’da doğmuştur. İlk, orta ve lise eğitimimi İstanbul’da tamamlamasının ardından, 2003 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesine girmiştir. Buradan 2007 yılında mezun olmuş ve 2008 yılında avukatlık yapmaya başlamıştır. 2011 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programından master derecesini elde etmiştir. Bu esnada (2010 yılında) Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalında araştırma görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. 2011 yılında Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı Doktora Programına kaydolmuştur. 2015 yılında buradaki eğitimini tamamlayan Merve Acun Mekengeç, 2016 yılında Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde yardımcı doçent olarak çalışmaya başlamıştır. Kendisinin yayınları aşağıdaki gibidir:

Kitaplar

  • Milletlerarası Özel Hukukta Finansal Kiralama (Leasing) Sözleşmeleri
  • Aynî Haklardan Doğan Uyuşmazlıklarda Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme

Makaleler

  • Yabancılık Unsuru Taşıyan Finansal Kiralama (Leasing) Sözleşmelerinde Yetkili Mahkeme
  • Ahıska Türklerinin Türk Vatandaşlığına Alınması ve Türkiye’deki Çalışma Hakları
  • 5718 Sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun Kapsamında Atıf (Renvoi) Prensibinin Uygulanması;
  • Yabancı Gerçek Kişilerin Türkiye’de Taşınmaz Mülkiyeti ve Sınırlı Aynî Hak Edinmeleri;
  • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinden Verilen Mahkeme Kararlarının Türkiye Cumhuriyeti’nde Tanınması ve Tenfizi
  • Türk Hukukunda Teminat Gösterme Yükümlülüğü (basım aşamasında)

Konferans

1-Suriye’den Kitlesel Akınla Gelenlerin Hukuksal Statüsü ve Türkiye’de Çalışma Hakları Üzerine Bir İnceleme