Prof. Dr. Nevzat KOÇ

Also available in: English, العربية

Adı Soyadı: Nevzat Koç
Doğum Tarihi:1953
Unvanı: Profesör

Öğrenim Durumu:
Lisans Hukuk Fakültesi İstanbul Üniv. 1974
Y. Lisans Hukuk Fakültesi İzmir Üniv. 1985
Doktora Hukuk Fakültesi İzmir Üniv. 1989

Akademik Unvanlar:
Doktor Özel Hukuk İzmir Üniv. 1988
Doçent Medeni Hukuk İstanbul Üniv. 1995
Profesör Medeni Hukuk Dokuz Eylül Üniv. 2002
Doçent unvanını aldığı tarih: 1995

Kitaplar
(1)Ertaş, Şeref; Koç, Nevzat; Medeni Hukuk Mevzuatı, C. 1, 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu, DEÜHFY, LX, İzmir, 2002

(2)Türk İsviçre Hukuku’nda Nişanlanma Sözleşmesi, DEÜHFY, İzmir, 2002

(3)Ertaş, Şeref; Koç, Nevzat, Acabey, Beşir; Albaş, Hakan; Pratik Miras Hukuku, Barış Yay. İzmir 2001

(4)Koç, Nevzat; Aydoğdu Murat; Borçlar Özel Hukuku Pratik Çalışmaları ve Sınav Soruları

Makaleler

  1. Koç, Nevzat; La reconnaissance en drorit de la famille turc DEÜHFD, c. 4, S. 1, İzmir, 2002, s. 93- 99
  2. Koç, Nevzat, Vedia Alanın Ödemezlik Def’I ve Hapis HAkkı, Prof. Dr. Seyfullah Edis’e Armağan, İzmir 2000, s. 425- 438/li>
  3. Koç, Nevzat; İsviçre Türk Hukuku’nda Banka’ya Tevdi Sözleşmesi Prof. Dr. Sükrü Postacıoğlu’na Armağan,DEÜHFY, İzmir 1997, s. 143- 207/li>
  4. Koç, Nevzat; İşyeri Kiralarının Tespiti, İzBD. 1985,S.1,s.11 – 20/li>

İdari Görevler
DEÜ Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksek Okulu Müd. 2005-2007
İstanbul Ticaret Üniversitesi Dekanı 2008-