Prof. Dr. Mustafa Ruhan ERDEM

Also available in: English, العربية

Adı Soyadı: Mustafa Ruhan Erdem
Doğum Tarihi: 22 Nisan 1966

Öğrenim Durumu:

  • Lisans Hukuk Fakültesi Dokuz Eylül Üniversitesi 1987
  • Y. Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü Dokuz Eylül Üniversitesi 1991
  • Doktora Hukuk Fakültesi Dokuz Eylül Üniversitesi 1997

Akademik Unvanlar:

  • Yardımcı Doçent Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1997
  • Doçent Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2005
  • Doçent unvanını aldığı tarih: 17.05.2005

Kitaplar
1.Türk Hukukunda Karşılıksız Yararlanma Suçları, Yetkin Yayınları, Ankara 1996 (Yüksek lisans tezi)
2. Ceza Muhakemesinde Organize Suçlulukla Mücadelede Gizli Soruşturma Tedbirleri, Seçkin Yayınları, Ankara 2001 (doktora tezi)
3. Teorik ve Pratik Ceza Özel Hukuku, 2. Bası, Barış Yayınları, İzmir 2002 (Prof. Dr. Durmuş Tezcan ile birlikte)
4. Uygulamalı Ceza Muhakemesi Hukuku, 7. bası, Seçkin yayınları, Ankara 2003 (Prof. Dr. Bahri Öztürk ve Yrd. Doç. Dr. V. Özer Özbek’le birlikte)
5. Uygulamalı Ceza Hukuku ve Emniyet Tedbirleri Hukuku, 6. bası, Seçkin Yayınları Ankara 2003 (Prof. Dr. Bahri Öztürk ve Yrd. Doç. Dr. V. Özer Özbek’le birlikte)
6. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Işığında Türkiye’nin İnsan Hakları Sorun 2. bası, Seçkin yayınları, Ankara 2004 (Prof. Dr. Durmuş Tezcan ve Yrd. Doç. Dr. Oğuz Sancakdar ile birlikte)
7. Ceza Hukuku Pratik Çalışmalar, 2. bası, Seçkin Yayınları, Ankara 2003 (Prof. Dr. Timur Demirbaş ile birlikte)
8. Ceza Hukuku Genel ve Özel Hükümler (Kişilere ve Mala Karşı Cürümler), 2. bası, Turhan yayınları, Ankara 2003 (Prof. Dr. Bahri Öztürk ve Yrd. Doç. Dr. V. Özer Özbek’le birlikte)
9. Ceza Muhakemesi Hukuku Temel Bilgiler, Turhan yayınları, Ankara 2001 (Prof. Dr. Bahri Öztürk ve Yrd. Doç. Dr. V. Özer Özbek’le birlikte)
10. Avrupa Birliği Hukukunun Üye Devletlerin Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukukuna Etkileri, Seçkin Yayınları, Ankara 2005 (doçentlik için özgün çalışma)
11. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’na Göre Teorik ve Pratik Ceza Özel Hukuku, Seçkin Yayınları, Ankara 2007 (Prof. Dr. Durmuş Tezcan ve Yrd. Doç. Dr. R. Murat Önok’la birlikte)
12. Ceza Hukuku Genel Hükümler ve Özel Hükümler, Turhan yayınları Ankara 2005 (Prof. Dr. Bahri Öztürk’le birlikte)
13. Uygulamalı Ceza Hukuku ve Güvenlik Tedbirleri Hukuku, Seçkin Yayınları, 10. Baskı, Ankara 2008 (Prof. Dr. Bahri Öztürk’le birlikte)
14. Uygulamalı Ceza Muhakemesi Hukuku, Seçkin Yayınları, Ankara 2006 (Prof. Dr. Bahri Öztürk’le birlikte)
15. İnsan Hakları El Kitabı (Prof. Dr. Durmuş Tezcan, Doç. Dr. Oğuz Sancakdar ve Yrd. Doç. Dr. R. Murat Önok’la birlikte)

İdari Görevler

  • Adalet Meslek Yüksek Okulu Müdür Yardımcılığı Dokuz Eylül Üniversitesi 2001-2002
  • Yönetim Kurulu Üyeliği Dokuz Eylül Üniversitesi 2004-2005
  • Dekan Yardımcılığı Dokuz Eylül Üniversitesi 2004-2006