Prof. Dr. Fazıl SAĞLAM

Also available in: English, العربية

1940 yılında Trabzon’da doğdum. Ortaokul ve Liseyi Avusturya Lisesi’nde, yüksek öğrenimimi İ.Ü. Hukuk Fakültesi’nde tamamladım. DAAD burslusu olarak gittiğim Köln Üniversitesi’nde İş Hukuku dalında“magna cum laude” ile doktor unvanını kazandım (1971).Doktora tezinin konusu: “Der normativeTeildesTarifvertrages im türkischenArbeitsrecht”.

1973 yılında A.Ü. SBF Anayasa Hukuku kürsüsünde göreve başladım. Aynı yerde “Temel Hakların Sınırlanması ve Özü” başlıklı doçentlik çalışmam ile doçentliğe yükseltildim ve atandım. Doçentlik çalışmamın altı aylık bir bölümünde Alexander von Humboldt Vakfı’ndan burs aldım. 1983 Mart’ında Üniversite’den ayrıldım. İstanbul Barosunda avukatlık yapmaya başladım.1995–1996 yıllarında Baroda Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundum.

1996 yılında Y.T.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yeniden üniversiteye döndüm. Kasım 1999’da “Siyasal Partiler Hukukunun Güncel Sorunları” başlıklı çalışmamla Anayasa Hukuku Dalı’nda profesörlüğe yükseltildim.

21.08.2003 tarihinde Anayasa Mahkemesi Asil Üyeliği’ne atandım.23.02.2005 tarihinde yaş haddinden emekli olduktan sonra,23 Ekim 2005 ile 23 Ocak 2006 tarihleri arasında Alexander von Humboldt Vakfı’nın davetlisi olarak Heidelberg’deki Max Planck Kamu Hukuku ve Uluslar arası Hukuk Enstitüsü’nde anayasa yargısı konusunda çalışmalarda bulundum.

2006 ve 2007 öğrenim yıllarında Y.T.Ü İİBF’de ve 2008 ve 2009 öğrenim yıllarında da Maltepe Üniversitesi. Hukuk Fakültesi’nde Anayasa Hukuku Dersleri vermeye devam ettim.

2009 yılında-halen de Başkanlığını sürdürdüğüm- Kamu Hukukçuları Platformu’nun kuruluşunu sağladım. TBB İnsan Hakları Merkezi Bilim ve Danışma Kurulu Üyesiyim.

2010 yılında Y.D.Ü.Hukuk Fakültesi’nde göreve başladım. Halen bu görevi sürdürmekteyim. Bu dönemde kitaplaşmış çalışmalarım: 1) Anayasa Hukuku Ders Notları, Y.D.Ü.Hukuk Fakültesi Yayını, Lefkoşa 2013; 2) KKTC Anayasa Hukuku Dersleri, Y.D.Ü.Hukuk Fakültesi Yayını, Lefkoşa 2016.