Prof. Dr. Bülent TAHİROĞLU

Also available in: English, العربية

Adı Soyadı: Bülent Tahiroğlu
Doğum Tarihi: 21 Nisan 1940
Unvanı: Profesör

Öğrenim Durumu:
Lisans İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1963
Y. Lisans/ Seminer İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1969
Doktora İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1969

Akademik Unvanlar:
Doktor-Özel Hukuk İstanbul Üniversitesi 1969
Doçent-Roma Hukuku Ankara Üniversitesi 1978
Profesör-Roma Hukuku Ankara Üniversitesi 1984
Doçent unvanını aldığı tarih: 1978

Yayınlar (Kitaplar)
Tahiroğlu, Bülent; Roma Hukuku Dersleri, Der yayınları, 2000
Tahiroğlu, Bülent; Roma ;Hukukunun Güncelliği, Der Yayınları, 2007
Tahiroğlu, Bülent; Roma Hukuku Pratik Çalışmalar, Der yayınları, 2000
Tahiroğlu, Bülent; Roma Borçlar Hukuku, Der Yayınları, 2000

İdari Görevler
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı 1997-2003
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcılığı 1996
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcılığı 1991-1994
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Fakülte Kurulu ve Yönetim Kurulu Üyeliği 1985
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Fakülte Kurulu ve Yönetim Kurulu Üyeliği 1982

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

Türk İtalyan Dostluk Derneği