Prof. Dr. Ayşe HAVUTCU

Also available in: English, العربية

10 Şubat 1960 yılında İzmir’de doğdu.

EĞİTİM

 • 1987-1994 Doktora- Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk Bölümü
 • 1984-1986 Yüksek lisans- Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk Bölümü
 • 1979-1983 Üniversite-lisans- Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • 1974-1977 Lise- Buca Lisesi (İzmir)
 • 1971-1974 Ortaokul- Cumhuriyet Kız Meslek Lisesi Orta kısmı (İzmir)
 • 1967-1971 İlkokul- Vasıf Çınar İlkokulu (İzmir)

AKADEMİK UNVANLAR VE MESLEKİ DENEYİM

 • 2006 – Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı’nda Profesör
 • 10.05.2006 Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı’nda Profesörlüğe yükseltilme
 • 2000-2002 Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Doçent
 • 15.11.1999 Doçent ünvanı ve Galatasaray Üniversitesine naklen atama
 • 1995- 1999 Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yardımcı Doçent
 • 05.10.1995 Yard. Doçent olarak atanma
 • 01.07.1994-5.10.1995 DEÜ. Hukuk Fakültesi Dr. Öğretim Görevlisi
 • 05.10.1995 DEÜ. Hukuk Fakültesi Yard. Doçentliğe atanma
 • 1984-1994 DEÜ. Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi

İDARİ GÖREVLER

 • DEÜ. Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı
 • DEÜ. Hukuk Fakültesi Yönetim Kurulu Üyesi
 • DEÜ. Hukuk Fakültesi Fakülte Kurulu Üyesi
 • DEHAMER (Dokuz Eylül Hukuki Araştırmalar Merkezi) Yönetim Kurulu Üyeliği

KİTAPLAR

 • Havutcu, Ayşe, Tam İki Tarafa Borç Yükleyen Sözleşmelerde Temerrüt ve Müspet Zararın Tazmini, İzmir 1994;
 • Havutcu, Ayşe, Devre Mülk Hakkı, İzmir 1987
 • Havutcu, Ayşe, Açık İçerik Denetimi Yoluyla Tüketicinin Genel İşlem Şartlarına Karşı Korunması, Doçentlik tezi, İzmir 2003
 • Havutcu, Ayşe, Evlilik Birliğinin Temsili, Ankara 2005
 • Havutcu, Ayşe, Türk Hukukunda Örtülü bir Boşluk: Üreticinin Sorumluluğu, Ankara 2005
 • Havutçu/Gökyayla, Uygulamada Karayolları Trafik Kanununa göre İşletenin Hukuki Sorumluluğu, Ankara 1999
 • Zevkliler/Havutçu, Soru ve Yanıtlarla Borçlar Hukuku, Ankara 2004
 • Zevkliler/Havutçu, Medeni Hukuk, Ankara 2005
 • Zevkliler/Havutçu/Acabey/Albaş/Serdar, Medeni Hukuk Pratik Çalışmaları, Ankara 2006
 • Zevkliler/Havutcu, Türk Borçlar Hukuku Özel Hükümler, Ankara 2006