Prof. Dr. Asuman TURANBOY

Also available in: English, العربية

Ankara Hukuk Fakültesinden 1982 yılında mezun oldum. Aynı yıl Ankara Üniversitesinde Özel Hukuk (Medeni Hukuk) dalında yüksek lisans programına başladım. 1985 yılında yüksek lisans eğitimimi tamamladım. 1982 yılından 1986 yılına kadar Sayıştay’da denetçi olarak çalıştım.1986 yılında aynı fakültede Özel Hukuk (Ticaret Hukuku) doktora programına kayıt oldum ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı’na araştırma görevlisi kadrosunda göreve başladım.

1991 yılında “İnsider İşlemler (Şirkete Ait Bilginin Haksız Kullanımı)” konulu tezimle doktor oldum 1997 yılında “Varakasız Kıymetli Evrak” başlıklı tezimle doçent, 2002 yılında “Halka Açık Banka ve Hissedarının Korunması” isimli çalışmamla Profesör unvanını almaya hak kazandım.1985 yılından bu yana Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı’nda çalışmaktayım. Halen bu anabilim dalının başkanlığını yürütmekteyim. 2011-2017 yılları arasında Ankara Üniversitesi Senatosu’nda görev yaptım. Özellikle banka hukuku, sermaye piyasası hukuku ve kıymetli evrak hukuku alanlarında çalışmalarım bulunmaktadır.

İngilizce ve Almanca Bilmekteyim.