Doç. Dr. Reşat Volkan GÜNEL

Also available in: English, العربية

Reşat Volkan Günel, 1999 yılında Kadıköy Anadolu Lisesi’nden, 2003 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. 2004 yılında İstanbul Barosu’ndan avukatlık ünvanı alan Günel, 2005 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Devletler Umumi Hukuku Anabilim Dalı’na Araştırma Görevlisi olarak atanmıştır. 2008 yılında Roche bursu ile Singapur’da NUS Üniversitesinde araştırmalar yaparken “Uluslararası Hukuka Asya Yaklaşımları” konusu ile doktora dersi de alan Günel, 2009 yılında Max Planck Enstitüsü’nden araştırma bursu alarak çalışmalarına Heidelberg’de devam etmiştir. Prof. Dr. Durmuş Tezcan’ın danışmanlığını yaptığı “Uluslararası Hukuk Açısından ‘Açık Semalar’ Antlaşmaları Sürecinde Sivil Havacılık Düzeninin Dönüşümü” isimli çalışması ile 2010 yılında Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden Kamu Hukuku Doktoru unvanını alan Günel, 2010 yılının Ekim ayından beri Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Yardımcı Doçent Doktor olarak çalışmaktadır.

Günel ayrıca, 2011 yılında düzenlenen Üçüncü Asya Uluslararası Hukuk Bienalinde “Uluslararası Hukukun Kökenlerini İbn Haldun’un Çalışmalarında Aramak” başlığı ile tebliğ veren ilk Türk hukukçu olmuştur.

Yayınları
Mayıs 2011 – Kitap, Uluslararası Hukuk Temel Metinler, 2. Baskı, Kuran / Aydın / Sarıbeyoğlu / Günel, 825 sayfa

Eylül 2010 – Kitap, Açık Semalar Antlaşamaları Sürecinde Uluslararası Havacılık Hukuku – eleştirel Yaklaşım, Beta, 372 sayfa

Eylül 2009 – Kitap, Uluslararası Hukuk Temel Metinler, Kuran/Aydın/Sarıbeyoğlu/Günel, 693 sayfa

Mayıs 2009 – Rapor/Kitap, Customary International Humanitarian Law Round Table Meeting, Sarıbeyoğlu/Günel, 79 sayfa (English and Turkish)

Mayıs 2008 – Makale, “Genetik ve Hukuk”, Roche Sağlık Hukuku Dergisi

Kasım 2007 – Makale, “17 Ekim 2007 Tarihli Tezkere Sonrası Olası ‘Sınır Ötesi Operasyon’ Üzerine Değerlendirmeler” 2023 Uluslararası İlişkiler Dergisi

Kasım 2007 – Çeviri, “Zorunlu Din Derslerine İlişkin Eylem Zengin / Türkiye Davası” , Legal Hukuk Dergisi ve İstanbul Barosu Dergisi

Eylül 2007 – Çeviri, “Galatasaray SK / Frank Ribéry & Olympique Marseille – CAS Hakemlik Kararı” Prof. Dr. Aydin Aybay’a Armağan

Eylül 2006 – Kitap, Ulusal ve Uluslararası Hukukta Vicdani Ret, Kırıt/Günel, 128 sayfa

Aralık 2005 – Makale, “Adalet ve İçişleri Alanında İşbirliği Sürecinde AB’nin Uluslararası Hukuktaki Yeri” Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi.