Üyelikler

 • Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK)
 • Hemşirelik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (HEPDAK)
 • Türk Hemşireler Derneği (THD)
 • NANDA International- North American Nursing Diagnosis Association
 • ACENDIO- Association of Common Eurepean Nursing Diagnosis, Interventions and Outcomes)
 • Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Derneği
 • Hemşirelik Eğitimi Derneği
 • European Transcultural Nurses’ Association (ETNA)
 • Kıbrıs Türk Hemşireler Birliği
 • Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireleri Derneği
 • Onkoloji Hemşireliği Derneği
 • Nöroşirürji Hemşireleri Derneği
 • Yara Bakımı ve Doku Onarımı Derneği
 • Üroloji Hemşireleri Derneği
 • Acil Hemşireler Derneği
 • Psikiyatri Hemşireleri Derneği
 • Çocuk Hemşireliği Derneği
 • Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Derneği
 • Tıp Bilişimi Derneği
 • Türkiye Biyoetik Derneği
 • Geriatri Hemşireliği Derneği
 • Çağdaş Hemşirelik Araştırma ve Geliştirme Derneği
 • Evrensel Hasta Hakları Derneği
 • Kadın Sağlığı Hemşireliği Derneği
 • Sosyal Psikiyatri Derneği
 • Halk Sağlığı Derneği