Komisyonlar

Also available in: English

AKREDİTASYON KOMİSYONU

 • Prof. Dr. Özge Uzun (Başkan)
 • Yard. Doç. Dr. Özdem Nurluöz (Üye)
 • Yard. Doç. Dr. Burçin Işık (Üye)
 • Yard. Doç. Dr. Hatice Şen (Üye)
 • Yard. Doç. Dr. Serap Tekbaş (Üye)

EĞİTİM KOMİSYONU

 • Yard. Doç. Dr. Burcu Totur Dikmen (Başkan)
  (Lisansüstü öğrenci ve ders koordinatörü) (İngilizce ve Türkçe)
 • Yard. Doç. Dr. Serap Tekbaş (Üye)
  (Çift anadal programı koordinatörü)
 • Yard. Doç. Dr. Hatice Şen (Üye)
  (Yaşam Boyu Eğitim Merkezi-YABEM Temsilcisi)
 • Arş. Gör. Uzm. Özlem Akalpler (Üye)
  (Lisans dersleri koordinatörü)
 • Arş. Gör. Uzm. Nida Aydın (Üye)
 • Arş. Gör. Uzm. Dilay Necipoğlu (Üye)

ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ

 • Öğr. Gör. Dr. Ganna Pola (Başkan)
 • Uzm. Önay Aktunç (Üye)
 • Arş. Gör. Uzm. Khalid Anwer Issa Al-Mugeed (Üye)

YATAY-DİKEY ÖĞRENCİ GEÇİŞİ KOMİSYONU

 • Dr. Dilek Sarpkaya Güder (Başkan)
 • Araş.Gör. Uzm. Özlem Akalpler (Üye)
 • Arş. Gör. Uzm. Khalid Anwer Issa Al-Mugeed (Üye)
 • Araş.Gör. Duygu Oktay (Üye)

MESLEKİ UYGULAMA KOMİSYONU

 • Yard. Doç. Dr. Burçin Işık (Başkan)
 • Yard. Doç. Dr. Meltem Meriç (Üye)
 • Öğ. Gör. Dr. Ganna Pola (Üye)
 • Arş. Gör. Uzm. Ezgi Bağrıaçık (Üye)
 • Araş.Gör. Uzm. Dilay Necipoğlu (Üye)

MEZUNİYET TÖRENİ DÜZENLEME KOMİSYONU

 • Arş. Gör. Uzm. Özlem Akalpler (Başkan)
 • Arş. Gör. Uzm. Ezgi Bağrıaçık (Üye)
 • Arş. Gör. Uzm. Nida Aydın (Üye)
 • Araş.Gör. Uzm. Samineh Esmailzadeh (Üye)
 • Arş. Gör. Uzm. Khalid Anwer Issa Al-Mugeed (Üye)
 • Araş.Gör. Nazlı Turgut (Üye)

HEMŞİRELİK HAFTASI ETKİNLİKLERİ DÜZENLEME KOMİSYONU

 • Prof. Dr. Gülşen Vural (Başkan)
 • Yard. Doç. Dr. Burcu Totur Dikmen (Üye)
 • Yard. Doç. Dr. Serap Tekbaş (Üye)
 • Arş. Gör. Uzm. Ezgi Bağrıaçık (Üye)
 • Araş.Gör. Uzm. Samineh Esmailzadeh (Üye)
 • Araş.Gör. Uzm. Dilay Necipoğlu (Üye)

BİLİMSEL ETKİNLİK DÜZENLEME KOMİTESİ

 • Prof. Dr. Candan Öztürk (Başkan)
 • Doç. Dr. Hatice Bebiş (Üye)
 • Yard. Doç. Dr. Meltem Meriç (Üye)
 • Uzm. Önay Aktunç (Üye)
 • Araş.Gör. Nazlı Turgut (Üye)

FAKÜLTE TANITIM KOMİSYONU

 • Yard. Doç. Dr. Özdem Nurluöz (Başkan)
 • Araş. Gör. Uzm. Samineh Esmailzadeh (Üye)
 • Arş. Gör. Uzm. Nida Aydın (Üye)
 • Araş.Gör. Nazlı Turgut (Üye)
 • Araş.Gör. Duygu Oktay (Üye)

SAĞLIK VE SPOR KOMİSYONU

 • Dr. Dilek Sarpkaya Güder (Başkan)
 • Uzm. Önay Aktunç (Üye)
 • Araş.Gör. Nazlı Turgut (Üye)
 • Araş.Gör. Duygu Oktay (Üye)

SOSYAL KOMİTE

 • Uzm. Aybil Onarır (Başkan)
 • Araş. Gör. Duygu Oktay (Üye)
 • Vacide Gürtepe (Üye)