Sanat ve Tasarım Araştırmaları Merkezi

Merkezin Misyonu;
Evrensel düşünce ve değerlere sahip, ülke ve dünya kültürüne sanat ve tasarım yoluyla katkıda bulunacak etkinlikler gerçekleştirmek, araştırma ve yayınlar yapmaktır.

Merkezin Vizyonu;
Uluslararası düzeyde bilinen, gerçekleştirdiği etkinlik, araştırma ve yayınlarla sanat ve tasarımın toplumda gerçek değerini bulmasına ve geliştirilmesine öncülük eden örnek bir merkez olmaktır.

Merkezin Amaç ve Hedefleri;

  • Sanat ve tasarım alanında araştırmalar yapmak ve yaptırmak; bu konularda raporlar hazırlamak, projeler yürütmek, yayın yapmak.
  • Ulusal ve uluslararası akademik veya araştırma kurumlarıyla işbirliği yapmak; konferans, sempozyum, çalıştay, seminer, sergi gibi çalışma ve etkinlikler yapmak.
  • Dünyada sanat ve tasarım alanlarının çeşitlenerek gelişmesi nedeniyle disiplinlerarası işbirliğini güçlendirecek etkinlikleri yaygınlaştırmak.
  • Sanatçı ve tasarımcılara yönelik telif hakları yasasını geliştirmek ve hak korunmasına destek olmak.
  • Sanat ve tasarım alanında ulusal ve uluslararası araştırma projelerinin gerçekleşebilmesi için gerekli koordinasyonu yürütmek, bu projeler için maddi destek sağlamak.
  • KKTC sanat eseri envanteri ve veri tabanları hazırlamak ve bunu devletin ilgili birimleri ile paylaşmak.
  • Sanat ve tasarımın günlük yaşamdaki etki alanlarının genişlemesi ve öneminin artması nedeniyle, kamu ve özel kuruluşlara danışmanlık ve bilirkişilik hizmeti sunmak.
  • Üniversitemiz:
    Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi ve Sahne Sanatları Fakültesi ile GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ kurulmasına katkıda bulunmak, ARTNEU isimli sanat ve tasarım içerikli hakemli bir dergi çıkarmak.

Prof. Dr. Uğurcan AKYÜZ
Sanat ve Tasarım Araştırmaları Merkezi Başkanı

Güzel Sanatlar Enstitüsü – Sanat ve Tasarım Dergisi

Sanat ve Tasarım Araştırmaları Merkezi