Sanat ve Tasarım Araştırmaları Merkezi

Merkezin Misyonu;
Evrensel düşünce ve değerlere sahip, ülke ve dünya kültürüne sanat ve tasarım yoluyla katkıda bulunacak etkinlikler gerçekleştirmek, araştırma ve yayınlar yapmaktır.

Merkezin Vizyonu;
Uluslararası düzeyde bilinen, gerçekleştirdiği etkinlik, araştırma ve yayınlarla sanat ve tasarımın toplumda gerçek değerini bulmasına ve geliştirilmesine öncülük eden örnek bir merkez olmaktır.

Merkezin Amaç ve Hedefleri;

  • Sanat ve tasarım alanında araştırmalar yapmak ve yaptırmak; bu konularda raporlar hazırlamak, projeler yürütmek, yayın yapmak.
  • Ulusal ve uluslararası akademik veya araştırma kurumlarıyla işbirliği yapmak; konferans, sempozyum, çalıştay, seminer, sergi gibi çalışma ve etkinlikler yapmak.
  • Dünyada sanat ve tasarım alanlarının çeşitlenerek gelişmesi nedeniyle disiplinlerarası işbirliğini güçlendirecek etkinlikleri yaygınlaştırmak.
  • Sanatçı ve tasarımcılara yönelik telif hakları yasasını geliştirmek ve hak korunmasına destek olmak.
  • Sanat ve tasarım alanında ulusal ve uluslararası araştırma projelerinin gerçekleşebilmesi için gerekli koordinasyonu yürütmek, bu projeler için maddi destek sağlamak.
  • KKTC sanat eseri envanteri ve veri tabanları hazırlamak ve bunu devletin ilgili birimleri ile paylaşmak.
  • Sanat ve tasarımın günlük yaşamdaki etki alanlarının genişlemesi ve öneminin artması nedeniyle, kamu ve özel kuruluşlara danışmanlık ve bilirkişilik hizmeti sunmak.
  • Üniversitemiz:
    Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi ve Sahne Sanatları Fakültesi ile GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ kurulmasına katkıda bulunmak, ARTNEU isimli sanat ve tasarım içerikli hakemli bir dergi çıkarmak.

Güzel Sanatlar Enstitüsü – Sanat ve Tasarım Dergisi

Sanat ve Tasarım Araştırmaları Merkezi