Fakülte Kurulu

Also available in: English, العربية

  • Doç. Erdal AYGENÇ – Başkan
  • Doç. Erdoğan ERGÜN – Üye
  • Öğr. Gör. Dr. Yücel YAZGIN – Üye