Dersler

BİRİNCİ YIL

1.Yarıyıl

Kodu Adı Teo Pra Kr
GRA-PLA 101 Temel Sanat Eğitimi 4 0 4
GRA-PLA 103 Desen 4 0 4
GRA-PLA 105 Modelaj 2 2 3
GRA-PLA 107 Teknik Resim Perspektif 1 2 2
GRA-PLA 109 Bilgisayarla Tasarıma Giriş 1 2 2
GRA-PLA 111 Uygulama 1 2 2
GRA-PLA 151 Sanat Tarihi 2 0 2
GRA-PLA 153 Düşünce Tarihi 2 0 2
TRK 161 Türk Dili 2 0 2
YBD 171 Yabancı Dil 2 0 2

2. Yarıyıl

Kodu Adı Teo Pra Kr
GRA-PLA 102 Temel Sanat Eğitimi 4 0 4
GRA-PLA 104 Desen 4 0 4
GRA-PLA 106 Modelaj 2 2 3
GRA-PLA 108 Çizimle Anlatım Teknikleri 1 2 2
GRA-PLA 110 Bilgisayarla Tasarıma Giriş 1 2 2
GRA-PLA 112 Fotoğraf 2 2 3
GRA-PLA 152 Sanat Tarihi 2 0 2
GRA-PLA 154 Kültür Tarihi 2 0 2
TRK 162 Türk Dili 2 0 2
YBD 172 Yabancı Dil 2 0 2

İKİNCİ YIL

    
3. Yarıyıl

Kodu Adı Teo Pra Kr
PLA 201 Desen 2 2 3
PLA 211 Uygulama 2 2 3
PLA 221 Heykel 4 0 4
PLA 231 Seramik 4 0 4
PLA 241 Resim 4 0 4
PLA 251 Teknoloji ve Malzeme 2 0 2
PLA 261 Estetik ve Sanat Felsefesi 2 0 2
AİT 271 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 0 2

4. Yarıyıl

Kodu Adı Teo Pra Kr
PLA 202 Desen 2 2 3
PLA 212 Uygulama 2 2 3
PLA 222 Heykel 4 0 4
PLA 232 Seramik 4 0 4
PLA 242 Resim 4 0 4
PLA 252 Teknoloji ve Malzeme 2 0 2
PLA 262 Sanat Sosyolojisi 2 0 2
AİT 272 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 0 2

ÜÇÜNCÜ YIL

5. Yarıyıl

Kodu Adı Teo Pra Kr
PLA 301 Desen 2 2 3
PLA 303 Uygulama 2 4 4
PLA 305 Proje 4 0 4
PLA 307 Güncel Sanat 2 0 2
PLA 391 Staj 0 4 0
PLA 361 Seçmeli Heykel 4 0 4
PLA 363 Seçmeli Seramik 4 0 4
PLA 365 Seçmeli Resim 4 0 4
PLA 367 Seçmeli Baskı Resim 4 0 4

6. Yarıyıl

Kodu Adı Teo Pra Kr
PLA 302 Desen 2 2 3
PLA 304 Uygulama 2 4 4
PLA 306 Proje 4 0 4
PLA 308 Güncel Sanat 2 0 2
PLA 392 Staj 0 4 0
PLA 362 Seçmeli Heykel 4 0 4
PLA 364 Seçmeli Seramik 4 0 4
PLA 366 Seçmeli Resim 4 0 4
PLA 368 Seçmeli Baskı Resim 4 0 4

DÖRDÜNCÜ YIL

7. Yarıyıl

Kodu Adı Teo Pra Kr
PLA 401 Desen 2 2 3
PLA 403 Uygulama 2 4 4
PLA 405 Proje 4 0 4
PLA 407 Sanat ve Tasarım Analizi 2 0 2
PLA 361 Seçmeli Heykel 4 0 4
PLA 463 Seçmeli Seramik 4 0 4
PLA 465 Seçmeli Resim 4 0 4
PLA 467 Seçmeli Baskı Resim 4 0 4

8. Yarıyıl

Kodu Adı Teo Pra Kr
PLA 402 Desen 2 2 3
PLA 404 Uygulama 2 4 4
PLA 406 Proje 4 0 4
PLA 408 Sanat ve Tasarım Analizi 2 0 2
PLA 462 Seçmeli Heykel 4 0 4
PLA 464 Seçmeli Seramik 4 0 4
PLA 466 Seçmeli Resim 4 0 4
PLA 468 Seçmeli Baskı Resim 4 0 4

YÜKSEK LİSANS (GÜZ)

Kodu Adı Sta Teo Pra Kr
GST 500 Tez Yönetimi Z 4 0 0
GST 501 Desen Z 2 2 3
GST 503 Uygulama Z 2 2 3
GST 505 Grafik Tasarım Z/S 2 2 3
GST 507 Heykel Z/S 2 2 3
GST 509 Resim Z/S 2 2 3
GST 511 Seramik Z/S 2 2 3
GST 513 Teknoloji ve Malzeme Z 2 0 2
GST 515 Araştırma Yöntemleri Z 2 0 2

YÜKSEK LİSANS (BAHAR)

Kodu Adı Sta Teo Pra Kr
GST 500 Tez Yönetimi Z 4 0 0
GST 502 Desen Z 2 2 3
GST 504 Uygulama Z 2 2 3
GST 506 Grafik Tasarım Z/S 2 2 3
GST 508 Heykel Z/S 2 2 3
GST 510 Resim Z/S 2 2 3
GST 512 Seramik Z/S 2 2 3

DERSLERİN AÇIKLAMALARI:

PLA101-102 Temel Sanat Eğitimi
Öğrencilerin, sanat ve tasarıma ilişkin temel biçimlendirme problemleri ile karşılaşmalarını, sorunun çözümünde kullanabileceği teknik ve yöntemleri kavramalarını sağlamak, çevreye ve nesneye sanat gözü ile nasıl bakması gerektiğinin farkına vardırmak.

PLA103-104 Desen
Model olarak seçilen canlı ve cansız varlıkların yüzey üzerine karakalem ve farklı malzemelerle nasıl aktarılması gerektiğine ilişkin desen çalışmaları ve yapıt incelemeleri.

PLA105-106 Modelaj
Öğrencilerde üç boyutlu algılama ve biçimleme becerisini geliştirmek. Modelleme malzemelerini,  biçimlendirme ve kalıp tekniklerini öğretmek.

PLA107 Teknik Resim Perspektif
Teknik resmin genel yöntemi ve kuralları, nesnelerden izometrik ve aksonometrik görünüşlerin çizimi, bir ve iki kaçış noktalı perspektif çizimi, perspektif çiziminde gölge problemleri.

PLA108 Çizimle Anlatım Teknikleri
Farklı malzeme ve çizim yöntemleriyle verilen konuya uygun ifade ve resimleme tekniklerine ilişkin uygulama çalışmaları.

PLA109-110 Bilgisayarla Tasarıma Giriş
Öğrencilere sayısal ortamda uygulamalar yapabilmeleri için gerekli temel tasarım yazılımlarının öğretimesi.

PLA111 Uygulama
Atölye derslerinde belirlenen proje konularının uygulama çalışmaları.

PLA112 Fotoğraf
Teknik ve estetik açıdan fotoğraf deneyim ve kültürünü kazandırmak, fotoğrafın işlevsel özelliklerini kavratarak nitelikli üretimlerde bulunmalarını sağlamak.

PLA151-152 Sanat TarihiTarihsel süreç içerisinde sanatın gelişiminin, belli başlı dönemlerinin, sanatçılarının ve akımlarının örneklerle irdelenmesi.

PLA153 Düşünce Tarihi
Tarihsel süreç içerisinde düşünce yapısının gelişimi, toplum ve düşünce biçimi arasındaki ilişkiler üzerine araştırmalar; önemli akım ve düşünürlerin örneklerle irdelenmesi.

PLA154 Kültür TarihiKültür sözcüğünün kavramsal olarak tanımı, sınıfları, içeriği, kavramın sosyolojik, antropolojik ve sanatsal açıdan açıklanması, kültürün oluşumu, süreçleri ve öğeleri.

PLA201-202 Desen
Model olarak seçilen canlı ve cansız varlıkların yüzey üzerine karakalem ve farklı malzemelerle nasıl aktarılması gerektiğine ilişkin desen çalışmaları ve yapıt incelemeleri.

PLA211-212 Uygulama
Atölye derslerinde belirlenen proje konularının uygulama çalışmaları.

PLA221-222 Heykel
Teknik ve uygulama çalışmaları ile öğrencileri heykel alanına hazırlamak. Heykel sanatı ve üç boyutlu anlatım dilinin oluşmasını sağlayacak temel öğelerin kavranılması ve yaratılmasına yönelik kil araştırmaları ve tasarımlar, eser incelemesi ve genel eleştiri.

PLA231-232 Seramik
Teknik ve uygulama çalışmaları ile öğrencileri seramik alanına hazırlamak. Seramiğin sanat yönüne giriş, elle şekillendirme yöntemleri, çömlekçi tornası ile artistik çalışmalar yapılması.

PLA241-242 Resim
Teknik ve uygulama çalışmaları ile öğrencileri resim alanına hazırlamak. Canlı modelden, nesne ve varlıklardan boya ile etüdler, düzenleme çalışmaları; hayali konular üzerinde araştırma ve düzenleme çalışmaları.

PLA251-252 Teknoloji ve Malzeme
Sanat ve tasarımın tarihsel gelişim içerisinde teknolojik gelişimi, malzemenin etki ve anlam ilişkisi, farklı malzemelerin kullanımı ve tanınması üzerine incelemeler.

PLA261 Estetik ve Sanat Felsefesi
Sanat ve felsefenin ilişkisi, ortak değer noktaları, sanat felsefesinin içeriği, tarihi gelişimi, felsefecilerin yaklaşımı, sanat üretmede, sanatla ilgilenmede ve sanatı geliştirmede felsefi yaklaşım.

PLA262 SanatSosyolojisi
Sanatın toplumsal kaynağı ve yaşamla bütünlüğü, sanat eserinin oluşumunu etkileyen doğal-kültürel-etnolojik etkenler ve konuya ilişkin kavramlarla kuramların incelenmesi.

PLA301-302 Desen
Genel sanat eğitimi temelinde, antik dönemden bugüne sanatçının kendisini, doğayı ve toplumu betimleme aracı olarak deseni nasıl kullandığını incelemek ve sanatın kendine özgü araç-gereç, kavram ve terim bilgisini uygulamalı olarak öğretmek. Model olarak seçilen canlı ve cansız varlıkların yüzey üzerine karakalem ve farklı malzemelerle nasıl aktarılması gerektiğine ilişkin desen çalışmaları ve yapıt incelemeleri.

PLA303-304 Uygulama
Atölye derslerinde belirlenen proje konularının uygulama çalışmaları.

PLA305 – 306 Proje
Öğrencilerin ilgi alanlarına göre seçtikleri konular çerçevesinde projeler üreterek özgün sanat ve tasarım çözümlerine ulaşmalarını sağlayacak çalışmalar gerçekleştirmek.

PLA307-308 Güncel Sanat
1960 sonrası sanat akımlarını, etkilerini ve günümüzde yapılan tartışmaları ele alıp incelemek.

PLA361-362 Seçmeli Heykel
Üç boyutlu anlatım dilinin oluşmasını sağlamak. Kil ve alçı araştırmaları, teknik bilgiler ve eser incelemesi, genel eleştiri. Üç boyutlu anlatım dilinin oluşturulması.

PLA363-364 Seçmeli Seramik
Genel seramik tasarım ve üretim problemlerinin kavranması. Büyük boyutlu seramik tasarımlarının atölye ortamında gerçekleştirilmesi, fırın kullanımının açıklanması.

PLA365-366 Seçmeli Resim
Canlı modelden, nesne ve varlıklardan boya ile etüdler, düzenleme çalışmaları; hayali konular üzerinde araştırma ve düzenleme çalışmaları; eser incelemesi; yapılan çalışmaların eleştirisi.

PLA345-346 Seçmeli Baskı Resim
Plastik biçimlendirmenin farklı baskı ortamlarındaki sonuçlarının denenmesi, farklı araç ve gereçlerle elde edilecek sonuçların değerlendirilmesi.

PLA391-392 Staj
Üretim ortamlarındaki iş sürecine doğrudan katılarak bilgi ve deneyimin arttırılması. Saptanacak üretim ortamlarında yaşanan deneyimlerin raporlandırılması, gerçekleştirilen ya da katkı sağlanan ürün örneklerinin değerlendirilmesi.

PLA401-402 Desen
Genel sanat eğitimi temelinde, antik dönemden bugüne sanatçının kendisini, doğayı ve toplumu betimleme aracı olarak deseni nasıl kullandığını incelemek ve sanatın kendine özgü araç-gereç, kavram ve terim bilgisini uygulamalı olarak öğretmek. Model olarak seçilen canlı ve cansız varlıkların yüzey üzerine karakalem ve farklı malzemelerle nasıl aktarılması gerektiğine ilişkin desen çalışmaları ve yapıt incelemeleri.

PLA403-404 Uygulama
Atölye derslerinde belirlenen proje konularının uygulama çalışmaları.

PLA405-406 Proje
Öğrencilerin ilgi alanlarına göre seçtikleri mezuniyet konuları çerçevesinde projeler üreterek özgün sanat ve tasarım çözümlerine ulaşmalarını sağlayacak çalışmalar gerçekleştirmek.

PLA407-408 Sanat ve Tasarım Analizi
Sanat ve tasarımın genel kavram sorunları ve belli başlı sanatçı-tasarımcılar hakkında araştırmalar, incelemeler, değerlendirmeler yapmak; hazırlanan sunumlar üzerinde tartışmak.

PLA461-462 Seçmeli Heykel
Üç boyutlu anlatım dilinin oluşmasını sağlamak. Kil ve alçı araştırmaları, teknik bilgiler ve eser incelemesi, genel eleştiri. Üç boyutlu anlatım dilinin oluşturulması.

PLA463-464Seçmeli Seramik
Genel seramik tasarım ve üretim problemlerinin kavranması. Büyük boyutlu seramik tasarımlarının atölye ortamında gerçekleştirilmesi, fırın kullanımının açıklanması.

PLA465-466 Seçmeli Resim
Canlı modelden, nesne ve varlıklardan boya ile etüdler, düzenleme çalışmaları; hayali konular üzerinde araştırma ve düzenleme çalışmaları; eser incelemesi; yapılan çalışmaların eleştirisi.

PLA445-446 Seçmeli Baskı Resim
Plastik biçimlendirmenin farklı baskı ortamlarındaki sonuçlarının denenmesi, farklı araç ve gereçlerle elde edilecek sonuçların değerlendirilmesi.

GRA477-478 Seçmeli Baskı Resim
Grafik buluşların, yaratımların uygulama alanlarına aktarılmasında geleneksel baskı-çoğaltma tekniklerini kullanarak özgün baskı çalışmalarının yapılması.

YÜKSEK LİSANS
GST 501-502 Desen
Canlı ve cansız varlıklardan çeşitli gereçler ve tekniklerle desen çalışmaları.

GST 503-504 Uygulama
Seçmeli atölye derslerinde belirlenen proje konularının uygulama çalışmaları.

GST 505-506 Grafik Tasarım
Grafik Tasarım alanında kapsamlı proje uygulamaları.

GST 507-508 Heykel
Günümüz heykel üretme teknik, yöntem ve anlayışına göre proje çalışmaları yapmak.

GST 509-510 Resim
Günümüz resim üretme teknik, yöntem ve anlayışına göre proje çalışmaları yapmak.

GST 511-512 Seramik
Günümüz seramik üretme teknik, yöntem ve anlayışına göre proje çalışmaları yapmak.

GST 513 Teknoloji ve Malzeme
Sanat ve tasarım alanlarının teknoloji ve malzeme ile karşılıklı etkileşimleri üzerine araştırma çalışmaları.

GST 514 Sanat Eleştirisi
Sanatla ilgili seçilmiş metinler ve eserler üzerinde kapsamlı olarak incelemelerde bulunulması, tartışılması, ve sonuçlarının rapor halinde sunması.

GST 515 Araştırma Yöntemleri
Araştırmada temel kavramlar; araştırma yöntemleri; örneklem ve bilgi toplama teknikleri; verilerin analizi, yorumlanması ve değerlendirilmesi; araştırma öneri ve raporlarının hazırlanması.

GST 516 Seminer
Sanat ve tasarım alanlarına ilişkin çeşitli teorik ve uygulamalı çalışmalar yapılması, Yüksek Lisans tezi  hazırlama sorunları.