Dersler

BİRİNCİ YIL

1.Yarıyıl

Kodu Adı Teo Pra Kr Akts
GSF 101 Temel Sanat Eğitimi I 4 2 5 5
GSF 103 Desen I 2 2 3 4
GSF 105 Modelaj I 2 2 3 3
GSF 107 Çizimle Anlatım Tek. I 1 2 2 3
GSF 109 Bilgisayarla Tasarıma Giriş I 1 2 2 3
GSF 111 Fotoğraf I 2 2 3 3
GSF 151 I Sanat Tarihi I 2 0 2 2
GFS 153 Düşünce Tarihi 2 0 2 2
TUR 101 Türk Dili 2 0 2 2
ING 101 İngilizce I 2 0 2 3
30 26 30

2. Yarıyıl

Kodu Adı Teo Pra Kr Akts
GSF 102 Temel Sanat Eğitimi II 4 2 5 5
GRA-PLA 104 Desen II 2 2 3 4
GSF 106 Modelaj II 2 2 3 3
GSF 108 Çizimle Anlatım Teknikleri II 1 2 2 3
GSF 110 Bilgisayarla Tasarıma Giriş II 1 2 2 3
GSF 112 Fotoğraf II 2 2 3 3
GSF 152 Sanat Tarihi II 2 0 2 2
GSF 154 Kültür Tarihi 2 0 2 2
TUR 102 Türk Dili 2 0 2 2
ING 102 İngilizce II 2 0 2 3
32 26 30

İKİNCİ YIL

3. Yarıyıl

Kodu Adı Teo Pra Kr Akts
GSF 203 Desen III 2 2 3 4
PLA 211 Baskı Resim I 4 0 4 5
PLA 221 Heykel I 4 0 4 5
PLA 231 Seramik I 4 0 4 5
PLA 241 Resim I 4 0 4 5
PLA 251 Teknoloji ve Malzeme I 2 0 2 2
GSF 253 Estetik ve Sanat Felsefesi 2 0 2 2
AİT 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 0 2 2
26 25 30

4. Yarıyıl

Kodu Adı Teo Pra Kr Akts
GSF 204 Desen IV 2 2 3 4
PLA 212 Baskı Resim II 4 0 4 5
PLA 222 Heykel II 4 0 4 5
PLA 232 Seramik II 4 0 4 5
PLA 242 Resim II 4 0 4 5
PLA 252 Teknoloji ve Malzeme II 2 0 2 3
GSF 262 Sanat Sosyolojisi 2 0 2 2
AİT 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 0 2 2
26 25 30

ÜÇÜNCÜ YIL

5. Yarıyıl

Kodu Adı Teo Pra Kr Akts
GSF 303 Desen V 2 2 3 4
GSF 307 Güncel Sanat I 2 0 2 2
PLA 391 Staj I 0 4 0 4
PLA 361 Heykel III 4 0 4 5
PLA 363 Seramik III 4 0 4 5
PLA 365 Resim III 4 0 4 5
PLA 367 Baskı Resim III 4 0 4 5
26 21 30

6. Yarıyıl

Kodu Adı Teo Pra Kr Akts
GSF 304 Desen VI 2 2 3 4
GSF 308 Güncel Sanat II 2 0 2 2
PLA 392 Staj II 0 4 0 4
PLA 362 Heykel IV 4 0 4 5
PLA 364 Seramik IV 4 0 4 5
PLA 366 Resim IV 4 0 4 5
PLA 368 Baskı Resim IV 4 0 4 5
26 21 30

DÖRDÜNCÜ YIL

7. Yarıyıl

Kodu Adı Teo Pra Kr Akts
GSF 403 Desen VII 2 2 3 4
PLA 405 Proje I 4 0 4 4
GSF 409 Sanat ve Tasarım Analizi I 2 0 2 2
PLA 461 Heykel V 4 0 4 5
PLA 463 Seramik V 4 0 4 5
PLA 465 Resim V 4 0 4 5
PLA 467 Baskı Resim V 4 0 4 5
24 21 30

8. Yarıyıl

Kodu Adı Teo Pra Kr Akts
GSF 404 Desen VIII 2 2 3 4
PLA 406 Proje II 4 0 4 4
GSF 410 Sanat ve Tasarım Analizi II 2 0 2 2
PLA 462 Heykel VI 4 0 4 5
PLA 464 Seramik VI 4 0 4 5
PLA 466 Resim VI 4 0 4 5
PLA 468 Baskı Resim VI 4 0 4 5
24 21 30

Mimarlık Fakültesi İçin Verilen Seçmeli Dersler

Kodu Adı Teo Pra Kr Akts
PLA203 Seçmeli Desen 4 0 4 4
PLA 223 Seçmeli Heykel 4 0 4 4
PLA245 Seçmeli Resim 4 0 4 4
PLA 253 Seçmeli Seramik 4 0 4 4

YÜKSEK LİSANS (GÜZ)

Kodu Adı Sta Teo Pra Kr
GST 500 Tez Yönetimi Z 4 0 0
GST 501 Desen Z 2 2 3
GST 503 Uygulama Z 2 2 3
GST 505 Grafik Tasarım Z/S 2 2 3
GST 507 Heykel Z/S 2 2 3
GST 509 Resim Z/S 2 2 3
GST 511 Seramik Z/S 2 2 3
GST 513 Teknoloji ve Malzeme Z 2 0 2
GST 515 Araştırma Yöntemleri Z 2 0 2

YÜKSEK LİSANS (BAHAR)

Kodu Adı Sta Teo Pra Kr
GST 500 Tez Yönetimi Z 4 0 0
GST 502 Desen Z 2 2 3
GST 504 Uygulama Z 2 2 3
GST 506 Grafik Tasarım Z/S 2 2 3
GST 508 Heykel Z/S 2 2 3
GST 510 Resim Z/S 2 2 3
GST 512 Seramik Z/S 2 2 3

YÜKSEK LİSANS

GST 501-502 Desen
Canlı ve cansız varlıklardan çeşitli gereçler ve tekniklerle desen çalışmaları.

GST 503-504 Uygulama
Seçmeli atölye derslerinde belirlenen proje konularının uygulama çalışmaları.

GST 505-506 Grafik Tasarım
Grafik Tasarım alanında kapsamlı proje uygulamaları.

GST 507-508 Heykel
Günümüz heykel üretme teknik, yöntem ve anlayışına göre proje çalışmaları yapmak.

GST 509-510 Resim
Günümüz resim üretme teknik, yöntem ve anlayışına göre proje çalışmaları yapmak.

GST 511-512 Seramik
Günümüz seramik üretme teknik, yöntem ve anlayışına göre proje çalışmaları yapmak.

GST 513 Teknoloji ve Malzeme
Sanat ve tasarım alanlarının teknoloji ve malzeme ile karşılıklı etkileşimleri üzerine araştırma çalışmaları.

GST 514 Sanat Eleştirisi
Sanatla ilgili seçilmiş metinler ve eserler üzerinde kapsamlı olarak incelemelerde bulunulması, tartışılması, ve sonuçlarının rapor halinde sunması.

GST 515 Araştırma Yöntemleri
Araştırmada temel kavramlar; araştırma yöntemleri; örneklem ve bilgi toplama teknikleri; verilerin analizi, yorumlanması ve değerlendirilmesi; araştırma öneri ve raporlarının hazırlanması.

GST 516 Seminer
Sanat ve tasarım alanlarına ilişkin çeşitli teorik ve uygulamalı çalışmalar yapılması, Yüksek Lisans tezi  hazırlama sorunları.