Dersler

BİRİNCİ YIL

1.Yarıyıl

Kodu Adı Teo Pra Kr Akts
GSF 101 Temel Sanat Eğitimi I 4 2 5 5
GSF 103 Desen I 2 2 3 4
GSF 105 Modelaj I 2 2 3 3
GSF 107 Çizimle Anlatım Tek. I 1 2 2 3
GSF 109 Bilgisayarla Tasarıma Giriş I 1 2 2 3
GSF 111 Fotoğraf I 2 2 3 3
GSF 151 I Sanat Tarihi 2 0 2 2
GFS 153 Düşünce Tarihi 2 0 2 2
TUR 101 Türk Dili 2 0 2 2
ING 101 Yabancı Dil 2 0 2 3
      32 26 30

2. Yarıyıl

Kodu Adı Teo Pra Kr Akts
GSF 102 Temel Sanat Eğitimi II 4 2 5 5
GRA-PLA 104 Desen II 2 2 3 4
GSF 106 Modelaj II 2 2 3 3
GSF 108 Çizimle Anlatım Teknikleri II 1 2 2 3
GSF 110 Bilgisayarla Tasarıma Giriş II 1 2 2 3
GSF 112 Fotoğraf II 2 2 3 3
GSF 152 Sanat Tarihi II 2 0 2 2
GSF 154 Kültür Tarihi 2 0 2 2
TUR 102 Türk Dili 2 0 2 2
ING 102 Yabancı Dil 2 0 2 3
      32 26 30

İKİNCİ YIL

3. Yarıyıl

Kodu Adı Teo Pra Kr Akts
GSF 203 Desen III 2 2 3 4
GRA 205 Fotografik I 2 2 3 4
GRA 207 Bilgisayar Destekli Tasarım I 2 2 3 4
GRA 209 Temel Grafik Eğitimi I 4 4 6 7
GRA 211 Yazı I 2 2 3 5
GSF 251 Teknoloji ve Malzeme I 2 0 2 2
GSF 253 Estetik ve Sanat Felsefesi 2 0 2 2
AİT 271 Atatürk İlke. İnkılap Tarihi 2 0 2 2
      30 24 30

4. Yarıyıl

Kodu Adı Teo Pra Kr Akts
GSF 204 Desen IV 2 2 3 4
GRA 206 Fotografik II 2 2 3 4
GRA 208 Bilgisayar Destekli Tasarım II 2 2 3 4
GRA 210 Temel Grafik Eğitimi II 4 4 6 7
GRA 212 Yazı II 2 2 3 5
GRA 252 İletişim ve Tasarım 2 0 2 2
GSF 262 Sanat Sosyolojisi 2 0 2 2
AİT 102 Atatürk İlke.İnkılap Tarihi 2 0 2 2
      30 24 30

ÜÇÜNCÜ YIL

5. Yarıyıl

Kodu Adı Teo Pra Kr Akts
GSF 303 Desen V 2 2 3 4
GRA 305 Reklam Grafiği 4 4 6 7
GSF 307 Güncel Sanat I 2 0 2 2
GRA 309 Tipografi I 2 2 3 4
GRA 311 Reklam Analizi 2 0 2 2
GRA 391 Staj 0 6 0 6
GRA 371 Seçmeli Fotografik I 4 0 4 5
GRA 373 Seçmeli Animasyon I 4 0 4 5
GRA 375 Seçmeli İllüstrasyon I 4 0 4 5
GRA 377 Seçmeli Baskı Resim I 4 0 4 5
      30 20 30

6. Yarıyıl

Kodu Adı Teo Pra Kr Akts
GSF 304 Desen VI 2 2 3 4
GRA 306 Yayın Grafiği 4 4 6 7
GRA 308 Güncel Sanat II 2 0 2 2
GRA 310 Tipografi II 2 2 3 4
GRA 312 Semiotik 2 0 2 2
GRA 392 Staj 0 6 0 6
GRA 372 Seçmeli Fotografik II 4 0 4 5
GRA 374 Seçmeli Animasyon II 4 0 4 5
GRA 376 Seçmeli İllüstrasyon II 4 0 4 5
GRA 378 Seçmeli Baskı Resim II 4 0 4 5
      30 20 30

Öğrenci Bir seçmeli ders almak zorundadır.

DÖRDÜNCÜ YIL

7. Yarıyıl

Kodu Adı Teo Pra Kr Akts
GSF 403 Desen VII 2 2 3 4
GRA 407 Proje I 4 4 6 9
GRA 409 Sanat ve Tasarım Analizi I 2 0 2 2
GRA 411 Seç. İnternet-Arayüz Tasarımı I 4 0 4 5
GRA 471 Seçmeli Fotografik III 4 0 4 5
GRA 473 Seçmeli Animasyon III 4 0 4 5
GRA 475 Seçmeli İllüstrasyon III 4 0 4 5
GRA 477 Seçmeli Baskı Resim III 4 0 4 5
GRA 413 Seçmeli Haraketli Grafik Tas. I 4 0 4 5
      24 23 30

8. Yarıyıl

Kodu Adı Teo Pra Kr Akts
GSF 404 Desen VIII 2 2 3 4
GRA 408 Proje II 4 4 6 9
GSF 410 Sanat ve Tasarım Analizi II 2 0 2 2
GRA 472 Seçmeli Fotografik IV 4 0 4 5
GRA 474 Seçmeli Animasyon IV 4 0 4 5
GRA 476 Seçmeli İllüstrasyon IV 4 0 4 5
GRA 478 Seçmeli Baskı Resim IV 4 0 4 5
GRA 414 Seçmeli Hareketli Grafik Tasarımı II 4 0 4 5
GRA 412 Seçmeli İnternet-Arayüz Tasarımı II 4 0 4 5
      26 23 30

Öğrenci 3 seçmeli ders almak zorundadır.
Kredi: 186
AKTS: 240

Mimarlık Fakültesi İçin Verilen Seçmeli Dersler

Kodu Adı Teo Pra Kr Akts
GRA 113 Seçmeli Fotoğraf 4 0 4 4
GRA 395 Seçmeli Çevre ve Mekan Gra. 4 0 4 4

YÜKSEK LİSANS (GÜZ)

Kodu Adı Sta Teo Pra Kr
GST 500 Tez Yönetimi Z 4 0 0
GST 501 Desen Z 2 2 3
GST 503 Uygulama Z 2 2 3
GST 505 Grafik Tasarım Z/S 2 2 3
GST 507 Heykel Z/S 2 2 3
GST 509 Resim Z/S 2 2 3
GST 511 Seramik Z/S 2 2 3
GST 513 Teknoloji ve Malzeme Z 2 0 2
GST 515 Araştırma Yöntemleri Z 2 0 2

YÜKSEK LİSANS (BAHAR)

Kodu Adı Sta Teo Pra Kr
GST 500 Tez Yönetimi Z 4 0 0
GST 502 Desen Z 2 2 3
GST 504 Uygulama Z 2 2 3
GST 506 Grafik Tasarım Z/S 2 2 3
GST 508 Heykel Z/S 2 2 3
GST 510 Resim Z/S 2 2 3
GST 512 Seramik Z/S 2 2 3

GST 501-502 Desen
Canlı ve cansız varlıklardan çeşitli gereçler ve tekniklerle desen çalışmaları.

GST 503-504 Uygulama
Seçmeli atölye derslerinde belirlenen proje konularının uygulama çalışmaları.

GST 505-506 Grafik Tasarım
Grafik Tasarım alanında kapsamlı proje uygulamaları.

GST 507-508 Heykel
Günümüz heykel üretme teknik, yöntem ve anlayışına göre proje çalışmaları yapmak.

GST 509-510 Resim
Günümüz resim üretme teknik, yöntem ve anlayışına göre proje çalışmaları yapmak.

GST 511-512 Seramik
Günümüz seramik üretme teknik, yöntem ve anlayışına göre proje çalışmaları yapmak.

GST 513 Teknoloji ve Malzeme
Sanat ve tasarım alanlarının teknoloji ve malzeme ile karşılıklı etkileşimleri üzerine araştırma çalışmaları.

GST 514 Sanat Eleştirisi
Sanatla ilgili seçilmiş metinler ve eserler üzerinde kapsamlı olarak incelemelerde bulunulması, tartışılması, ve sonuçlarının rapor halinde sunması.

GST 515 Araştırma Yöntemleri
Araştırmada temel kavramlar; araştırma yöntemleri; örneklem ve bilgi toplama teknikleri; verilerin analizi, yorumlanması ve değerlendirilmesi; araştırma öneri ve raporlarının hazırlanması.

GST 516 Seminer
Sanat ve tasarım alanlarına ilişkin çeşitli teorik ve uygulamalı çalışmalar yapılması, Yüksek Lisans tezi  hazırlama sorunları.

GST 600 Tez Yönetimi
Tez aşamasında bulunan öğrenciler tarafından alınması zorunlu olan bu ders,alanın ileri ve özgün konularını içerir.Bu kapsamda alanla ilgili yayın,tez ve makaleler incelenerek analiz ve sentezler yapılır. Seçilen tez konusunda çalışmalar ve araştırmalarda bulunularak raporlar hazırlanır.Bu dersler tez danışmanı öğretim üyelerince yürütülür.

GST 601-602 Desen I,II
Füzen,pastel,desen kalemi gibi malzemelerle, canlı ve cansız modelden,soyut somut etüdler,araştırma ve kroki çalışmaları,desen bilgisi ve sanat tarihinden seçilmiş önemli örneklerin incelenmesi.Bu ders çizginin, mekanı belirleyen sanatsal bir araç olarak kullanılmasını amaçlar.

GST 603-604 Grafik Tasarım ve Uygulama I,II
Bir kuruluşun,bir olayın,bir düşüncenin ya da bir ürünün tanıtılmasını sağlama amacına yönelik özgün çalışmalar yapılması.Görsel iletişimi sağlayan temel disiplin Grafik Tasarıma ilişkin özgün çalışmalar ve araştırmalar yapılması. Grafik buluşların çizim sistemlerine ve projelere dönüştürülmesi.

GST 605-606 Heykel ve Uygulama I,II
Değişik konu,teknik ve malzemelerle araştırma, etüd, kompozisyon çalışmaları, heykel sanatının temel plastik sorunlarının kişisel uygulamalarla incelenmesi,araştırılması,gerçekleştirilmesi.Konu,teknik ve malzeme serbestliği içinde sanatçı kişiliklerin oluşmasına yönelik heykel çalışmaları.

GST 607-608 Resim ve Uygulamaları I,II
Resim veya baskı tekniklerinden(gravür,taş-ağaç baskı,ipek baskı vb.) biri ile yaratıcılığın değişik disiplinler altında geliştirilmesi,araştırılması ve denemeye dayalı özgür üretimlerin gerçekleştirilmesi.Konu,teknik ve malzeme serbestliği içinde sanatçı kişiliklerin oluşmasına yönelik heykel çalışmaları.

GST 609-610 Seramik ve Uygulama I,II 
Sanatsal kişiliklerin oluşmasına yönelik olarak seramik olarak seramik tekniklerinin araştırılması, tasarımların projelendirilmesi, maket ve ölçekli olarak uygulanması ve sır denemeleri doğrultusunda renklendirilerek pişirilmesi. Yüzeysel ve hacimli tasarımları içeren serbest tasarımı;fiziki çevre öğeleri ile endüstri ürünlerinin estetik ve teknik yönlerini araştırıp insan fonksiyon ve duygularına uyumunu düzenleyen çalışmalar.

GST 611-612 Sanat ve Tasarım Sorunları I,II
Sanatın değişik disiplinlerine ilişkin sorunlarınkurumsal analizleri,gelişen teknolojinin bu sorunlara katkıları,sanat eğitimi veren kurumların piyasa üretim birimleri ile olan ilişkilerinin incelenmesi.Sanat ve sanatçının oluşumunda doğal,toplumsal, vb. faktörlerin irdelenmesi. Ülkemizde ve dünyada güncel sanat sorularının (sanatsal, dil, felsefi, teknik, eğitim, sergileme, yayın vb.) incelenmesi.

GST 613-614 Yeni Medya I,II
Bu derste yeni medya başlığı altında güncel sanat uygulamalarının tarihi ve estetiği incelenmektedir.Kavramsal ve kurumsal olarak Dada,Pop,konsept art ve video sanatı gibi akımlar incelenecek,oyun,mekansal medya,anlatı,açık kaynak,performans,radikal medya ve gözetim kurumları ve eserleri tartışılacak ve yeni medya sanatı uygulama çalışmaları yapılacaktır.