Grafik Tasarım Bölümü

Also available in: English, العربية

Sevgili öğrenciler
Günümüzde Grafik Tasarım mezunlarına olan ihtiyaç gün geçtikçe artmakta ve önem kazanmaktadır. Bilindiği üzere özellikle Güzel Sanatlar ve Meslek Liselerinden mezun olan veya grafik tasarımcı olmak isteyen öğrencilerin, üniversite eğitimine dolayısıyla sanat ve tasarım eğitimlerine devamları da Güzel Sanatlar Fakültelerinin Grafik Tasarım Bölümlerinde gerçekleşmektedir.

Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü’nde, alanlarında uzman sanatçı/akademisyenlerimizin ellerinde Grafik Tasarım eğitimine başlayacak olan sizler, esnek, özgün ve çabuk düşünebilme yetilerinizi geliştirebilmek, bilgisayar tasarım programlarına hakim olabilmek, konulara, sorunlara farklı açılardan yaklaşabilmek, mizah, sezgi ve görsel algı gücünüzün yetkinliğine ulaşabilmek ve bunların sonunda donanımlı bir meslek sahibi olmak için çok çalışacaksınız. Bunların yanısıra, kavramlar ve nesneler arasında bağlantıları yakalayabilecek, onları birbirleriyle ilişkilendirebilecek/geliştirebilecek, sorunlara çözüm arayacak, estetik ve yaratıcı kimliğe sahip bireyler olabilmek için de ayrıca çaba göstereceksiniz.

Grafik Tasarım Bölümü’nün dört yıllık lisans eğitim programı sonrasında sizler, çalışma alanlarına giren konularda araştırıcı, sorgulayıcı ve yaratıcı güce sahip, toplumun estetik algılarını geliştirecek özelliklere sahip, donanımlı, uygulama yöntemlerindeki teknik, bilgi ve becerileriniz gelişmiş şekilde mezun olacak ve bu gururu taşıyarak hayatınıza yön vereceksiniz. Sizlere başarılar diliyorum.

Doç. Dr. Erdoğan ERGÜN
Grafik Tasarım Bölüm Başkanı

Bölüm Amaç ve Hedefleri
2006 -2007 öğretim yılında kurulan Grafik Tasarım Bölümünde logo, amblem, afiş, billboard, basın reklamı, kitap ve dergi tasarımı, tipografi, bilgisayar, animasyon, fotoğraf, illüstrasyon, WEB ve arayüz tasarımı, hareketli grafik ve geleneksel baskı tekniklerin çalışıldığı derslerin yanısıra sanat ve tasarımı farklı disiplinlerde ele alıp inceleyen teorik dersler de verilmektedir. Eğitim kalitesini en iyiye taşımayı ilke edinen Grafik Tasarım Bölümü ilk mezunlarını 2009-2010 öğretim yılında, 5. Mezunlarını 2013-2014 öğretim yılında vermiştir. Bölüm, sanat ve tasarım alanlarında tüm gelişmeleri takip etmek, uyarlamak ve uygulamak, eğitim programlarını güncelleyerek benzerleri ile yarışır düzeyde tutmayı, saygın ve önder bir konumda olmayı temel amaç olarak benimsemiştir. Dört yıllık eğitim programı süresince, çalışma alanlarına giren konularda araştırıcı, sorgulayıcı ve yaratıcı güce sahip, toplumun estetik algılarını geliştirecek özelliklerle donanımlı, içinde yaşadıkları toplumun kültür değerlerini çağdaş bir anlayışla yorumlayarak küresel boyutta yeni sentezlere ulaşabilmek için sanat konularında bilgilenmiş, uygulama yöntemlerindeki teknik, bilgi ve becerileri gelişmiş, sanatçı-tasarımcı adaylarının yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Güçlü Yönleri
• Öğretim elemanları ile öğrenciler arasındaki iletişiminin eğitim alanında verimi arttırıcı seviyede ve olgunlukta olması,
• Bölümün akademik kadrosunun nitelikli, yetkin ve dinamik bir ekipten oluşması,
• Hızlı karar alabilme ve uygulama yeteneği,
• Bölümün öğretim elemanlarının kurumsal kimlik bilincine sahip olması,
• Değişimleri ve gelişimleri izleme, değerlendirme, yorumlama ve özümseyip hızla uyum sağlayabilme yeteneği,
• Yaratıcılığı geliştirici çalışma yöntemleri,
• Özverili çalışma anlayışı ve disiplini,
• ‘Plastik Sanatlar Bölümü’ ile derslerin ortak bir sistemle ve uyumlu bir şekilde yürütülmesi,
• Sanat ortamları, kurumları ile sürekli diyalog ve ilişki içinde olunması.

Misyon
Ülke ve dünya kültürüne Grafik Tasarım aracılığıyla katkı sağlayacak evrensel düşünce ve değerlere sahip yaratıcı ve özgür bireyler yetiştirmektir.

Vizyon
Uluslararası standartlara sahip, tercih edilen, Grafik Tasarım olgusunun toplumda anlamını bulmasına öncülük eden örnek bir bölüm olmaktır.

İş Olanakları
Bölüm mezunları, tanıtım ve reklam ajanslarında, matbaalarda, özel ve resmi kuruluşların reklam ve tanıtım birimlerinde, medya kuruluşlarında grafik tasarımcı olarak illüstrasyon, animasyon, reklam fotoğrafçılığı, web tasarımı, video-film, sinema, etkileşimli çokluortam, masaüstü yayıncılık alanlarında görev almaktadırlar. Ayrıca, sanat danışmanı, serbest sanatçı olarak da çalışabilmekte, kendi işletmelerini oluşturabilmekte ya da gerekli koşulları sağlayarak resmi ya da özel öğretim kuruluşlarında sanat eğitimcisi olabilmektedirler. Her türlü görsel bildirişimin ve iletişimin kurulmasında etkin rolü olan grafik tasarımcısının hemen her sektörde çok geniş istihdam alanları bulunmaktadır. Programdan mezun olanlar çalıştıkları alana göre Grafik Tasarımcısı-Grafik Sanatçısı, Sanat Eğitmeni ünvanı taşımaktadır.