Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi

Also available in: English, العربية

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi

Sevgili Öğrenciler,

Yeni bir Öğretim Yılına başlamış bulunmaktayız. Bu vesile ile, öncelikle sanat ve tasarım eğitimi almaya karar veren ve bunun için de Fakültemizi seçen öğrencilerimize seslenmek isterim.

Kuruluşunu 26 Mayıs 2006 tarihinde gerçekleştiren ve kısa zaman içerisinde önemli gelişme sağlayan; iki dönem mezun veren, altı yüksek tezi tamamlanan; sanat, tasarım, eğitim ve kültür alanlarında ulusal ve uluslararası çok sayıda kapsamlı, nitelikli etkinliklere imza atan Fakültemize hoş geldiniz.

İnsan yaşamında önemli karar anları vardır. Bunlardan biri de hangi alanda yüksek öğrenim alacağı ve bu öğrenim için hangi eğitim kurumunu tercih edeceğidir.

Sizler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin en büyüğü olmasının yanında, bölgemizin akademik dünyasında seçkin ve güçlü bir konuma sahip Yakın Doğu Üniversitesi’ni ve onun Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi’ni seçerek geleceğiniz ile ilgili çok önemli bir adım attınız. Seçiminizin ne denli isabetli olduğunu bizzat yaşayarak göreceksiniz.

Güzel sanatlar ve tasarım eğitimi kendi içinde kuralları, yöntemleri, disiplini olan bir eğitimdir. Bu eğitim içerisinde başarılı olabilmek için çalışmalarınızı ders saatleri ile sınırlamamanız, eğitim sürecine aktif olarak katılmanız, salt ders geçmeyi temel amaç edinmemeniz, seçtiğiniz alan dışındaki sanat-tasarım dalları ile ilgilenmeniz, kültürel ve sanat etkinlikleri izlemeniz ve hatta katılmanız, sanat ve tasarımı bir yaşam biçimine dönüştürmeniz gerekir. Bir ürünün ortaya koyması son derece karmaşık ve sancılı bir süreçtir, kişiden kişiye farklı yaşanır. O nedenledir ki, sanat ve tasarım eğitimi bireysel bir eğitimdir. Sanat ve tasarım salt görünenin güzellikleri “yansıtan” alanlar değildir. Görünenin ötesindeki gerçekleri kovalamak, düşüncelerimizin sınırlarını aşmak gerekir. Bilimdeki, sanattaki, teknolojideki gelişmeler işte hep bu sarmal yolculuğun eseridir. Sanat ve tasarım dünyasında yol alabilmeniz için çok çalışmanız, çok araştırmanız, çok okumanız, çok üretmeniz gerekecek. Bunları size bir hocanız olarak değil, 1965 yılında başladığı eğitim-öğretim yaşamına halen devam etmekte olan bir arkadaşınız olarak söylüyorum.

Sanmayın ki sizlere diğer tüm yaşantılarınızdan vazgeçin diyorum. Üniversitemizin sosyal , kültürel ve sportif alanlardaki olanakları, yıl içerisinde düzenlediği etkinlikleri yanında Kuzey Kıbrıs’ın ender bulunur doğal ve tarihi zenginlikleri sınav, ders vs. streslerinizden kurtulmanıza yardımcı olacaktır.

Üniversitemizin desteği ile fakültemizin tüm eğitim ve idari kadrosu başarılı olmanız için sizlere desteklerini vermekten mutlu olacaktır.
Bütün öğrencilerimize, birbirinden değerli hocalarımıza, idari çalışanlarımıza ve Yakın Doğu ailesinin tüm üyelerine başarılı bir öğretim yılı diliyorum…

Prof. Erdal AYGENÇ
Dekan Vekili

Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Grafik Tasarım Bölümü ve Plastik Sanatlar (Resim, heykel, seramik) Bölümü, kuruldukları 2006 yılından günümüze, üniversitenin sunduğu imkan ve olanaklarıyla, ulusal-uluslararası sanatsal etkinlikleri, öğrenci odaklı sanatsal faaliyetleri- sergileri ve alanlarında yetkin, yayınlarıyla kendilerini kanıtlamış sanatçı-akademisyenlerden oluşan kadrosuyla, ülke ve dünya kültürüne katkı sağlayacak evrensel düşünce ve değerlere sahip yaratıcı ve özgür bireyler yetiştirmeye, Yök ve Yödak onaylı dört yıllık lisans eğitiminden sonra yine Yök ve Yödak onaylı yüksek lisans(master) ve doktora programlarıyla da eğitim-öğretimine devam etmektedir.