Fakülte Kurulu

Also available in: English

Halen taslak halinde olan YDÜ Akademik Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği uyarınca Fen-Edebiyat Fakültesi Fakülte Kurulu Dekan ve Bölüm Başkanlarından oluşmaktadır. Buna göre Kurul üyeleri:

İsim-Soyisim Görevi
Prof. Dr. Ali Efdal ÖZKUL Dekan – Tarih Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Evren HINÇAL Dekan Yardımcısı – Matematik Bölümü Başkanı
Prof. Dr. Nedime Serakıncı Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Ebru ÇAKICI Psikoloji Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Esra KARABACAK Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı
Doç.Dr. Mustafa KURT İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı

Fakülte Kurulu,olağanüstü haller dışında, düzenli olarak her ayın birinci Perşembe günü saat 10.00 da toplanmaktadır. Perşembe gününün resmi tatile rast gelmesi halinde bunu izleyen hafta Perşembe günü toplanılır.