Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Also available in: English

Amaç
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretime ve araştırmaya eşit şekilde önem veren, uluslararası niteliklerinden dolayı her zaman öncelikle tercih edilen bir bölüm olmayı amaçlar. Bu doğrultuda, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü , öğrencilerinin nitelikli bir öğretmen ve araştırmacı olabilmeleri için kendilerine gereken, alana özel genel bilgi ve yaklaşımları öğretmeyi, bunun yanında yaşam boyu öğrenme ilkelerini benimseterek mezuniyetten sonra da sahip oldukları yeterlilik ve bilgileri güncellemeyi hedefleyecek bireyler yetiştirmeyi de kendine görev edinmiştir.

Hedef
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünün temel hedefi bilimsel araştırmalar önderliğinde

  • evrensel değerlere sahip,
  • araştıran, sorgulayan, bilgiyi oluşturma ve etkili kullanabilen,
  • alanına uygun çağdaş yöntemleri geliştiren,
  • Türk Dili ve Edebiyatı alanına hakim öğretmenler ve araştırmacılar yetiştirmektir.

Türk Dili ve Edebiyatı Lisans Programında toplam 58 ders bulunmaktadır. Toplam %50’si alana uygun temel derslere, %40’ı alana uygun eğitime, %10’u ise alan içi ve alan dışı seçmeli derslere ayrılmıştır.

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü