Bölüm Başkan Mesajı

Sevgili Öğrenciler,
Tarih Bölümü, Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığının (YÖK) ve Yüksek Öğretim Denetleme ve Akreditasyon Kurulu (YÖDAK) kararıyla 2013 yılında kurulmuştur. Bölümde 2 profesör, 2 doçent, 4 yardımcı doçent, 2 doktor ve 5 öğretim görevlisi görev yapmaktadır. Lisans programı dört akademik yılda verilmektedir.
Ders programında yer alan zorunlu derslerin yanı sıra öğrencilerin ilgi alanlarına yönelik seçmeli dersler de bulunmaktadır. Tarih Bölümü öğrencilerinin kullandığı sınıf teknik donanımlı bir sınıftır. Dolayısıyla bölümümüzde verilen derslerde çeşitli görsel ve dijital malzemeler kullanılmaktadır. Ayrıca Tarih Bölümü öğrencilerine ait bilgisayar derslerinin yapıldığı bir bilgisayar laboratuvarı da bulunmaktadır. Ayrıca Tarih Bölümü öğrencileri için düzenlenen konferans, panel, toplantı ve belgesel film gösterimleri için kullanılan ise tam donanımlı bir amfi bulunmaktadır.

Tarih Bölümü lisans programı, bölüm öğrencilerini tarihçilik kavramları ve araştırma yöntemleri ile tanıştırırken, onlara çağdaş dünyayı tarihsel bir bakış açısı ile tarihsel bir empati ile değerlendirebilecekleri bir donanım kazandırmayı amaçlar. K.K.T.C.’nin tarihle iç içe olan yapısından faydalanarak düzenlenen gezilerle öğrencilere tarihi mekanlarda gözlem yapma fırsatı sunulmaktadır. Ayrıca Tarih Bölümü öğrencilerinin gerçek bir tarihçi olarak yetişmelerini sağlamak için K.K.T.C. Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi’nde çeşitli konularda çalışma imkanı sunmanın yanında ilgili kurumda staj yapma imkanı da tanınmaktadır. Üniversitemiz bünyesinde yer alan zengin donanımlı kütüphane sayesinde ise öğrencilerimizin birçok yerli ve yabancı kaynağa ulaşmaları sağlanmaktadır.Her bilim dalında olduğu gibi, araştırma ve incelemelere ağırlık verilmesi, ulusal tarih kültürü ile bilinçlenmiş öğretmenler yetiştirmeyi öngörmektedir.

Bölümümüzde her yıl düzenli aralıklarla ulusal ve uluslararası sempozyum, konferans, seminer ve paneller düzenlendiği gibi, öğretim elemanlarımız gerek Kıbrıs içerisin de gerekse uluslararası alanda kongrelere ayrıca millî gün ve bayramların anlam ve önemi ile ilgili çeşitli seminer ve panellere de katılmaktadır.

Prensip itibariyle az sayıda ve yüksek puanda öğrenci alınması üniversitenin sunduğu sonsuz imkanlardan en iyi şekilde yararlanmayı amaçlar.
Mezun olan öğrencilerimiz, devlet okullarında veya özel okullarda öğretmenlik imkanı bulmanın yanı sıra araştırmacı olarak üniversitelerde çalışabilir veya arşivlerin aranan çalışanları arasında yer alabilirler.

Prof. Dr. Ali Efdal Özkul
Bölüm Başkanı

Tarihçe
Yakın Doğu Üniversitesi Tarih Bölümü YÖDAK ve YÖK’ün Temmuz ve Eylül 2013 tarihli kararlarıyla öğrenci almaya başlamıştır.

Amaç ve Hedefler
Tarih Bölümü lisans programı, bölüm öğrencilerini tarihçilik kavramları ve metodları ile tanıştırırken, onlara çağdaş dünyayı tarihsel bir bakış açısı ile değerlendirebilecekleri bir donanım kazandırmayı aynı zamanda öğretmenlik meslek bilgisi nitelikleri ile donanmış insan gücünü yetiştirmeyi amaçlar. Lisans programının coğrafi odağını Doğu Akdeniz tarihinin sosyal, ekonomik, politik, kültürel boyutları oluşturur. Osmanlı ve Türk Tarihi programın ana eksenidir. Gerek bu bölgenin tarihine, gerekse Asya ve Avrupa tarihine karşılaştırmalı ve disiplinlerarası yaklaşımlar Tarih Bölümü lisans programını zenginleştirmektedir. Ayrıca yürütülecek programla anayasal düzeni koruyucu, milli birlik ve beraberliği sağlayıcı, Atatürkçü düşünce ile Atatürk İlke ve İnkılâpları doğrultusunda, ulusal kültür ve değerlerin etrafında, bütünleştirici yönde eğitim-öğretim yapmak ve bilimsel faaliyetlerde bulunmak, kültür eserlerimizi tanıtacak, geçmişteki olayların ışığı altında günümüzdeki gelişmeleri değerlendirecek, geleceğe ışık tutacak, gerçekçi yorum yapabilecek ve ilgili bilgileri gençlere aktarabilecek elemanlar yetiştirmek bölümün temel amaçları arasındadır. Bölüm bu amaçlarını gerçekleştirme sürecinde konferans, seminer, sempozyum ve benzeri faaliyetlerle tarihle ilgili bir halk bilinçlendirme amacını da kendine ilke edinmiştir.

Son olarak Tarih Bölümünde eğitim alan öğrenciler, Mustafa Kemal Atatürk’ün “Tarih yazmak, Tarih yapmak kadar mühimdir. Yazan yapana sadik kalmazsa değişmeyen hakikat insanlığı şaşırtacak bir mahiyet alır” sözünü gerçekleştirecek şekilde eğitilerek mezun edilecektir.

Güçlü Yönleri

 • Tarih Bölümü güçlü yönleri aşağıda sıralanmıştır.
 • Nitelikli akademik personel,
 • Genç ve dinamik kadro,
 • Yüksek lisans programı,
 • Öğretim kadrosunun Kıbrıs Tarihi uzmanlarından oluşması yanında bölümdeki tüm derslere alan uzmanları tarafından verilmesi,
  emokratik yönetim,
 • Öğrenci başına düşen öğretim üyesi çokluğu,
 • Etkili ve hızlı karar alma, uygulama.

Misyon
Tarih Bölümü olarak, özelde Türk Tarihi genelde Dünya Tarihi üzerinde ana kaynaklar üzerinde çalışmalar yaparak kaynak diline vakıf aydın ve yaratıcı düşünebilen tarih öğretmenleri yetiştirmek.

Vizyon

 • Tarih eğitiminde klasik kalıpları zorlayacak, çağdaş, bilimsel, teknolojik, kültürel bilgi birikimine sahip öğretmenler yetiştirmek.
 • Yetiştirdiğimiz öğretmenleri sadece alan meslek bilgisi aktaran değil; alanında yeni bilgiler ve yorumlar kazandırarak kişiler alınmasını sağlamak.
 • Bulunduğu bölgede ve dünyada adından söz ettiren bir bölüm yaratmak.

Teknolojik Altyapı
Programın yürütülmesi sürecinde Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphanesi içerisinde teorik ders amaçlı iki sınıf, Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde teorik ders amaçlı iki sınıf, bölüm için tahsis edilmiştir. Teorik ortamlar dışında tam donanımlı en son teknolojide bir bilgisayar odası bulunmaktadır. Ayrıca derslerde kullanılmak üzere tepegöz, projeksiyon makinaları da bölümümüzde mevcuttur. Birçok konuyu ve bölgeyi öğrenciler daha iyi kavratmak için derslerde görsel malzemeler de kullanılacaktır. Bunun için bölümümüzde zengin bir cd arşivi oluşturulmuş ve oluşturulmaya devam edilmektedir.

Bilgisayar laboratuvarı bilgisayar derslerinde ve internete dayalı programlarla ilgili gözlem ve araştırma çalışmaları kullanımına uygundur.
Önerilen programla ilgili olarak üniversitemiz bünyesinde 2005-2006 öğretim yılında öğrencilerin kullanımına açılan Büyük kütüphanemiz bulunmaktadır. Büyük Kütüphanemizde bölümümüzle direk ilgili olarak 25000 adet çeşitli konularda kitap bulunmaktadır. Ayrıca EBSCO Bilgi Merkezi aracılığıyla dünyada Tarih alanı ile ilgili yapılan tüm bilimsel araştırmalara öğrenciler online olarak erişebilme olanağına sahiptir.

İş Olanakları
Tarih Bölümünden mezun olan öğrenciler; üniversitelerde akademisyen olarak görev yapabileceklerdir. Ayrıca Tarih bölümünden mezun olan öğrenciler pedagojik formasyon derslerini almalarının ardından Milli Eğitim Bakanlığına bağlı devlet ve özel okullarda Tarih öğretmenliği yapabilecekleri gibi, Kültür Bakanlığı, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, TBMM Kütüphanesi, Devlet İstatistik Enstitüsü, Genelkurmay Başkanlığı Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı, Türk Tarih Kurumu Başkanlığı, Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı gibi kamu kurumlarında çalışma imkânı da bulacaklardır.